Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

AOK Vårprogram 2016

.

lll

AOK:s Vårprogram 2016.

11-Februari. Klubbträff. 18:30
Bildvisning i klubblokalen. Vi träffas för att titta på Roland Lundgrens bilder från en resa till Kenya. Roland berättar inte bara om fåglar utan även om miljön och de ”stora” som finns där. Som vanligt fikar vi för en guldpeng.

Februari – Mars. Kungsörnsinventering.
Månadsskiftet februari – mars spelflyger örnarna vid sina revir, nu är det väl dags att vi hittar ett revir i någon av kommunerna. Aktiviteten brukar samordnas över hela länet så vi återkommer med vilka dagar som är aktuella. Dessa helger brukar ju även de första återvändarna dyka upp så det brukar vara givande att sitta och spana. Håll utkik i forumet när det börjar närma sig.
Vecka 12 Ugglor.
Vi lägger om det hela till en bestämd vecka och någon kväll under den veckan bör det ju vara en lämplig kväll. Nu är alla ugglor igång och hoar så med lite tur kan man få in de fyra vanligaste arterna. Även denna punkt aviserar vi i forumet när det närmar sig.

 

ggg

 

 

10-April resa till Ryningen och Krön.

Vi besöker två kända fågellokaler i norra Kalmar län. Ryningen är restaurerad och nya fågeltorn har byggts. Vi lär se mycket rastande änder och gäss och kanske vi kan hitta något ovanlig i flockarna. Krön är en stor öppen sjö med stora vassar i norra änden, vi hoppas på att skäggmesar visar sig och att kanske en gråhakedopping rastar i sjön. Vi skriver mer i vårt forum när det närmar sig och Björn Karlsson är reseledare.

 

24-April. Kryssarresa.

Om någon raritet dykt upp så drar vi på denna i annat fall så åker vi till lämplig lokal och finner den själva. Anmälan till Peter Hörenius senast 22/4 på telefon 0702304198. information om resmål och tid sker vid anmälan, information kommer även i vårt forum.

 

 

Slutet av April och Maj. Ringmärkning.

Som tidigare år bedriver klubben ringmärkning vid Ralångens fågelstation. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om svårbestämda fågelarter och det rör sig då företrädesvis om olika tättingar.

Beroende av väder sker detta Lör. eller Sön. Vill du vara med och hjälpa till vid ringmärkning, ring Mats Thorin 038041158 eller 0702628798.

 

 

7- Maj. Big sitt. 04:00-14:00

Vilken plats i Småland är den bästa för att se så många arter som möjligt på tio timmar och orkar du hålla ut så länge. Det gäller att tänka till, välja en plats där man kan få med både fåglar från skogen, jordbrukslandskapet, våtmark och urban miljö samtidigt som man bör ha goda möjligheter att hålla koll på sträckande fågel. Tålamod, en stor matsäck och trevliga kamrater rekommenderas. Ställer du/ni upp anmäler du/ni detta till Mats Thorin. Tele 038041158 eller 0702628798.

 

 

Vecka 23 Nattsångare.

Allt har nu anlänt för säsongen och fåglarna är nu i full gång med att hävda revir. Även några med förlängd flyttning brukar sitta och sjunga/spela. Vi försöker träffa rätt med datum men håller det öppet till just denna vecka så håll utkik i forumet om du är intresserad.

 

18-Juni Kvällsskådning och fjärilsskådning. 21:00

Vi träffas vid soffan Mats och Björn spänner upp sina lakan och tänder lamporna. Därefter går vi en promenad för att titta och lyssna på kvällsaktiviteter i Hyllingen. Om det är en bra kväll kan massor av olika fjärilar satt sig på lakanen när vi kommer tillbaka.

fff

 

 

Finns det önskemål för programmet ang. (resmål och tid) anmäl gärna detta till Björn, Björn eller Peter.

 

Medlemsavgift 2016. Vuxen 100: – Barn 50: – Familjemedlem 10: –

Klubbens plusgiro är 86 00 61-1

 

Håll dig uppdaterad på klubbens välbesökta hemsida www.hoglandsobsar.se.

Du rapporterar väl in dina observationer på Svalan? www.artportalen.se/birds/

Adressändringar skickas till Peter Hörenius peter.horenius@gmail.com