Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

AOK Vårprogram 2017

a

Vårprogram 2017.

 

Februari. Kungsörnsinventering.

Den milda vintern påminner om förra året då kungsörnarna var snabba att komma igång med häckningen. Spelflykter i februari är därför troliga och därmed har vi lagt de samordnade örninventeringarna helgerna 11–12/2 och 25–26/2 med helgen 18–19/2 som reserv om vädret första helgen är olämpligt. Vädret styr val av dag vilket vi kan bestämma tidigast torsdagen före aktuell helg. Räkna med inventeringstider som tidigare år, dvs mellan kl 10-14 och område som för oss är intressanta är nordöstra Aneby k:n/norra och östra Eksjö k:n

Efter rapportering med inventeringsprotokollet tillhandahåller Länsstyrelsen samma ekonomiska kompensation som förra vintern, dvs timarvode + km-ersättning. Vi hoppas att ni återigen kan göra en god insats för att öka på kunskapen om kungsörnen och havsörnens uppträdande och status i länet.

Vi hjälper alltså länsstyrelsen att dra vårt strå till stacken och vill det sig väl kan vi även årskryssa de första vårflyttarna på väg mot norr.

vår 1

Februari-Mars. Ugglor.

En stående programpunkt är att vi är ute för att lyssna på ugglor. Om intresse finns att följa med, hör av er till våra platsombud så kan nog en lämplig runda och kväll ordnas.

Aneby. Mats Thorin 0380 41 158 eller 070 2 628 798.
Eksjö. Håkan Sterner 0381 15 106 eller 070 5 721 026.
Tranås. Anders Ring. 070 3 544 772.

2-Mars Bildvisning. 18:30

vår 2

AnnCharlotte Pettersson visar bilder från en resa till Gambia november 2015.

Vi träffas i klubblokalen och fikar som vanligt för en tia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-April. Nya Hyllingen Soffan 18:00.

Vi besöker den restaurerade sjön för att se nyanlända fåglar och kanske några ovanligare fåglar rastar. Vi träffas vid soffan och Mats Thorin tar oss med på en rundtur i området.

 

Slutet av april och maj. Ringmärkning.

Som tidigare år bedriver klubben ringmärkning vid Ralångens fågelstation. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om svårbestämda fågelarter och det rör sig då företrädesvis om olika tättingar.

Beroende av väder sker detta lör. eller sön. Vill du vara med och hjälpa till vid ringmärkning, ring Mats Thorin 038041158 eller 0702628798.

vår3

 

1-Maj. Kryssarresa.

Om det finns någon raritet att titta på inom rimligt avstånd så åker vi och tittar på den. Resten av dagen tillbringas på någon lämplig lokal i närheten. Om inget dykt upp så besöks någon känd fågellokal istället. Ring Björn Malmgren senast 28/4 om du vill följa med 0705654833.

 

6-Maj. Big sitt. 04:00-14:00

Vilken plats i Småland är den bästa för att se så många arter som möjligt på tio timmar och orkar du hålla ut så länge. Det gäller att tänka till, välja en plats där man kan få med både fåglar från skogen, jordbrukslandskapet, våtmark och urban miljö samtidigt som man bör ha goda möjligheter att hålla koll på sträckande fågel. Tålamod, en stor matsäck och trevliga kamrater rekommenderas. Ställer du/ni upp anmäler du/ni detta till Mats Thorin. Tele 038041158 eller 0702628798.

 

20-maj. Ölandsresa.

En resa till Öland och om intresse finns kan det bli en tvådagarsresa. Den bästa tiden på Öland med massor av fågel på väg mot norr. Anmälan till Peter Hörenius som behöver ha in anmälan 15/5 om tvådagarsresa är aktuell/blir av Telefon 0702304198.

 

Juni. Nattfjärilar.

En av förra årets mest besökta programpunkter blev ju en kväll i juni. Därför följer vi upp även i år. Då vi behöver varmt väder, gärna vindstilla försöker vi hitta en kväll/natt i juni. Vi åker då ut till en lämplig lokal och tänder upp lampor för att se vad som kan dyka upp. Finns intresse att vara med så håll utkik i vårt forum.

vår4

Finns det önskemål för programmet 2017 (resmål och tid) anmäl gärna detta till Björn, Björn eller Peter.

 

OBS!

Medlemsavgift 2017. Vuxen 100: – Barn 50: – Familjemedlem 10: –

Klubbens plusgiro är 86 00 61-1

 

Håll dig uppdaterad på klubbens välbesökta hemsida www.hoglandsobsar.se.

Du rapporterar väl in dina observationer på artportalen? www.artportalen.se/birds/

Adressändringar skickas till Peter Hörenius peter.horenius@gmail.com