Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Kommun rariteter

Åter till Kommunlistan

Knölsvan
Stort antal: 80 ex. Ralången 27.03.1991
Mindre sångsvan
Stort antal: 63 str. Bredestad 05.04.1992
Notabelt: 1 ex. Hyllingen 15.05-01.06.1969
Sångsvan
Stort antal: 224 rast. Ralången+Anebysjön 24.03.1991
Stort antal: 212 rast. Anebysjön 22.03.1995
Sädgås
Stort antal: 2 940 str. Hyllingen 10.11.1991
Spetsbergsgås
Stort antal: 32 str. Hyllingen 29.10.1988
Fjällgås
1 str. S Ralången 12.11.1994
1 ad & 1 juv rast. Herrestad-Ralången 04.11.2000
1 ad Herrestad 19.10.2001
Grågås
Stort antal: 1255 rast. Ralången 29.08.2009
Kanadagås
Stort antal: 510 rast. Hyllingen 13.03.2001
Vitkindad gås
Stort antal: 120 rast. Hyllingen 02.11.1987
Stort antal: 250 str. Viredaholm 23.05.2013
Prutgås
Stort antal: 300 str. Hyllingen 23.05.1994
Bläsand
Stort antal: 65 ex. Ralången 29.09.2007
Stort antal: 66 ex. Ralången 26.09.1992
Amerikansk bläsand
1 ex. Hyllingen+Ralången 15-26.04.1981
Kricka
Stort antal: 239 ex. Ralången 26.09.1976
Stort antal: 250 ex. Hyllingen 14.04.2006
Stjärtand
Stort antal: 35 str. Hyllingen 31.08.1997
Årta
Trolig häckning: Husasjön 1977 och Hyllingen 2002
Skedand
Stort antal: 22 ex. Anebysjön 02.05.2006
Brunand
Stort antal: 60 ex. Ralången 05.10.1974
Vigg
Häckning: 1 par Islingen 1960-talet
Trolig häckning: 1 par Skärsjösjön 1973
Bergand
Stort antal: 10 ex. Ralången 25.10.2000
Ejder
14 hane+1 hona Assjön 07.10.1975 samt 4 hane+1 hona Assjön 08-09.10.1975
1 hane Ralången 14.04.1979
1 subad hane Ralången 01.03.1985
1 hane Ruppen 01.05.1986
1 hane Ralången 11.05.1986
1 subad Hyllingen 12.05.1986
1 hane Västra Lägern 26.04.2005
1 hane Ralången 28.04-02.05.2006
1 hane Assjön 07-08.05.2007
1 par Ralången 26.04.2008
1 hane Ören 07.04.2009
1 hona Ralången 16.04.2013
1 par Ralången 16.04.2013
6 ex. Ralången 28.04.2013
Sjöorre
Stort antal: 45 ex. Västra Lägern 13.08.2006
Knipa
Stort antal: 120 ex. Vrangsjön 26.10.1974
Storskrake
Stort antal: 800 ex. Ralången 10.11.1979
Stort antal: 1400 ex. Ralången 11.01.2005
Orre
Stort antal: 32 ex. Målen 28.12.1980
Smålom
Häckning: 1 par Breafallsmossen 1958-1965
Storlom
Stort antal: 44 str. Ralången fstn. 24.09.1989 (två flockar 35+9)
Vitnäbbad islom
1 ex Ralången 18-19.11 2011
Skäggdopping
Stort antal: 334 ex. Ören 25.08.2011
Stort antal: 294 ex. Ören 20.07.2011
Gråhakedopping
1 ex. Anebysjön 10.09.1978
1 ex. Askeryds säteri 05.03.1979
1 ex. Skärsjösjön 02.10.1996
1 ex. Ralången 24.04.2003
1 ex. Skärsjösjön 20.04.2004
1 ex. Ralången 23.04.2005
2 ex. Assjön 22.10.2006
Svarthakedopping
Stort antal: 16 ex. Islingen 26.04.1964
Storskarv
Stort antal: 72 str. N.Jularp 09.10.2001
Äggretthäger
1 ex. Ralången 25.5-6.8.2008
1 ex. Hyllingen 16-18.5 2012
1 ex. Ralången/Hyllingen 31.10-3.11 2012
Vit stork
1 ex. Hyllingen i slutet av 1920-talet
1 ex. Nobyån 20-23.05.1963
1 ex. Bredestaddalen 12-23.07.1980
1 ex. Ralingsås 06.05.1999
2 ex Frinnaryds bygdegård 14.05.2002
1 ex. Hyllingen 22.07.2007
1 ex. Noby 7-8.6.2008
1 ex. Hyllingen/Ralången 1-2.08.2009
1 ex. Noen 11.05.2013
1 ex. Frinnaryd 16.05.2013
Havsörn
Häckning: 1 par Aneby kn 2011 och 2012
Större skrikörn
1 str. väster Ralången 20.09.2010
signaler ifrån sändaren visade att den passerade över Ralången
Brun glada
1 ex. Katrineholm 24.03.1974
1 ex. St.Jularp+Ralången 23+29.05.1994
1 ex. Bredestad 14.06.2001
Stäpphök
1 hane Hyllingen 31.03.1972
1 juv. N.Jularp 12.09.2002
1 juv. Hyllingen 11.09.2006
1 juv. Hyllingen 09.09.2009
Ängshök
1 hane Hyllingen 30.04.1988
1 honf. Hyllingen 15.08.1988
1 juv. Ralången 24.09.1995
1 juv. Hyllingen 24.08.1996
1 hane Stalpet 05.06.1996
1 hane Haga 19.08.2003
Ormvråk
Stort antal: 318 str Ralången fstn. 30.09.1984
Tornfalk
Häckning: 1-3 par Hyllingen 1958-1991, 1 par Askeryd 1992-1994
1 par Skogsg. 83 Aneby 1998, 1 par St.Jularp 2002, 1par Hyllingen 2011-2012
Jaktfalk
1 ex. Ralången 10.10.1986
1 ex. Ralången 23.10.2008
Småfläckig sumphöna
Häckning: 1 par Hyllingen 2000
Karolinasumphöna
1 sp. Ralången 08-17.06.1966
Rörhöna
Häckning: 1 par Stalpadammen 1972-1974, 1 par Lillekulla 1976,1 par Ylen 1993
1 par Stalpadammen 2001-2002, 1 par Haurida 2004, 1 par Viredaholm 2008+2009+2013
Sothöna
Stort antal:108 ex. Ralången 05.10.1977
Trana
Stort antal: 3.865 str. Ralången/Hyllingen 15.10.2005
Strandskata
Stort antal: 12 ex Ralången fstn. 18.08.2007
Svartvingad vadarsvala
1 ex. Hyllingen 10.08.1997
Mindre strandpipare
Häckning: På flera platser 1979-1987, 1990-2001, 2004-2005,2010-2012
Större strandpipare
Stort antal: 25 ex. Hyllingen 03.08.2007
Fjällpipare
1 ex. Hyllingen + Ralången fstn. 15+17.09.1988
1 ex. Hyllingen 08.09.2008
Ljungpipare
Stort antal: 65 ex St. Jularp 22.04.1975
Stort antal: 53 ex. Herrestad 07.05.1991
Tofsvipa
Stort antal: 300 ex. Hyllingen 25-26.03.1977
Stort antal: 300 ex. Hyllingen 08.04.1985
Kustsnäppa
1 ex. Ralången 20.07.1983
11 ex Ralången 31.07.1989
44 str. Ralångens fstn. 17.08.2004
3 ad. Hyllingen 29.07.2007
1 ad. Hyllingen 30.07-01.08.2007
4 ex. Hyllingen 02.08.2007
Sandlöpare
1 ex. Ralången 15.08.1982
Kärrsnäppa
Stort antal: 42 ex. Hyllingen 12.09.1976
Myrsnäppa
1 ex Hyllingen 08.09.1976
Brushane
Stort antal: 180 ex. Hyllingen 09.05.1986
Stort antal: 90 ex. Hyllingen 15.09.1998
Enkelbeckasin
Stort antal: 130 ex.Hyllingen 24.04.2010
Stort antal: 105 ex. Hyllingen 15.08.2003
Rödspov
Häckning: 1 par+3 juv. Hyllingen 1988
Myrspov
Stort antal: 75 str. Hyllingen 17.08.1991
Småspov
Stort antal: 16 ex. Hyllingen 09.05.1986
Stort antal: 16 ex. Hyllingen 09.05.1999
Storspov
Stort antal: 130 ex. Hyllingen 29.06.2007
Stort antal: 60 ex. Hyllingen 29.06.1973
Svartsnäppa
Stort antal: 48 ex. Hyllingen 09.05.1986
Stort antal: 35 ex. Hyllingen 14.06.1973
Rödbena
Häckning: 1 par Hyllingen 1990
Stort antal: 55 ex. Hyllingen 28.06.2007
Gluttsnäppa
Häckning: 1 par Askeryd 1889
Stort antal: 32 ex. Hyllingen 05.08.1983
Stort antal: 40 ex. Hyllingen 30.06+09.07.2007
Grönbena
Häckning: 1 par Larstorpamossen 2010
Stort antal: 300 ex. Hyllingen 12.05.1999
Roskarl
1 ex. Hyllingen 01.05.2006
1 juv. Hyllingen 30.08.2007
1 str. Ralången 02.05.2008
1 ex. Ralången 24-26.07.2009
Smalnäbbad simsnäppa
1 ex. Ralången 03-07.09.1990
Kustlabb
2 str. Norra Jularp 20.8 2012
2 str. Noen 05.08.2013
Skrattmås
Stort antal: 1000 ex. Hyllingen 20.04.1987
Dvärgmås
Stort antal: 100 str. Ralången 06.05.2004
Silltrut
Stationär: 1 ex. sågs regelbundet under häckningstid vid Västra Lägern 2002-2004
Vittrut
1 ex. Hyllingen 19.04.1989
Silvertärna
Stort antal: 70 str. Ralången 06.05.2004
Stort antal: 80 ex Ralången 02.05.2008
Stort antal: 30 ex. Skärsjösjön 02.05.2008
Svarttärna
2 ad. Anebysjön 29.05.1976
2 ad. Ralången 06.08.1989
3 ex. Ralången 08.05.2000
1 ad. Ralången 23.05.2003
2 ad. Ralången 14.05.2004
2 ex. Ralången 06.05.2005
1 ad. Hyllingen 17.07.2007
1 ex. Skärsjösjön 03.05.2008
1 ex. Ralången 05.08.2008
9 ex. Ralången 16.05.2010
1 ex. Ralången 18-20.05.2013
4 ex. Ralången 21.05.2013
Alkekung
1 ex. Lommaryd 09.11.1971
Ringduva
Stort antal: 18.068 str. Bränneberget 09.10.1983
Stort antal: 13.388 str. Bränneberget 29.09.1985
Turkduva
Häckning: Aneby 1968-1978
Siffrorna i artlistan anger antalet fynd efter 1978.
Turturduva
1 ex. Katrineholm 15.09.1973
1 ex. Stjärneborg 24.06.1974
1 ex. Öja 03.07.1977
1 str. Ralångens fstn. 15.10.1983
1 ex. Degla 02-04.06.1987
Tornuggla
1 ex. Lönnholmen 25.02.1995 ( funnen nyligen död.)
Tornseglare
Stort antal: 1.000 ex. N.Jularp 09.08.1999
Kungsfiskare
Häckning: Stalpet och Aneby-gård 1974-1976, 1978-1979, 1990-1993, 2008-2009
Siffrorna i artlistan anger antalet fynd övriga år (ej häckningsåren)
Härfågel
1 ex. Aneby 28-29.10.1963
1 ex. Äng 17.05.1973
1 ex. Bredestad 07.05.1978
1 ex. Mosseryd XX.08.1979
1 ex. Marbäck 05.06.1981
1 ex. Gränseryds kvarn XX.10.1982
1 ex. Härjestad 04.06.1983
1 ex. Kieryd 01.05.1988
1 ex. St. Hultrum 10.09.1999
1 ex. Aneby 13-17.04.2002
Vitryggig hackspett
1 ex. Skyttlingabäck 05.09-10.10.1976
1 ex. Hesterslid XX.06.1989
Tretåig hackspett
1 ex. Hultasjön 15-16.03.1975
1 ex. Lilla Hultrum 28.10.2007
Korttålärka
1 ex. Herrestad 25-27.09.1995
1 ex. Hyllingen 15-20.09.1998
1 ex. Hyllingen 22.08-14.09.2002
Större piplärka
1 ex. Hyllingen 08-12.10.1988 dock 2 ex. 09.10 (2 fynd)
1 ex. Hyllingen 31.10.1997
1 ex. Hyllingen 16.09.2001
1 ex. Hyllingen 02.10.2005
1 ex. Herrestad 03-04.10.2006
1 ex. Hyllingen 19.9 2011
Skärpiplärka
1 ex. Ralången 31.03.1984
1 ex. Ralången fstn. 03.11.1989
1 ex. Ralången fstn. 02.11.1996
1 ex. Hyllingen 10.04.2004
1 ex. Hyllingen 22.09.2004
1 ex. Hyllingen 20.09.2006
1 ex. Anebysjön 30.09-03.10.2006
1 ex. Ralången 01.10.2007
1 ex. Ralången 10.04.2008
1 ex. Hyllingen 15.04.2008
1 ex. Ralången 23.04.2009
1 ex. Stora Jularp 10.09.2010
Gulärla
Häckning: Vid Hyllingen 1958-1983
Stort antal: 220 ex. Ralången 16.08.1982
Näktergal
Häckning: 1 par Ralången 1992, 1994, 1997
Sydnäktergal
1 ex. Hyllingen 19.05-10.06 1993
Svarthakad buskskvätta
1 ex. St.Jularp 17.05.1989
1 ex. Rallycartbanan 16.04.2001
Ökenstenskvätta
1 ex. Hyllingen 8-9.11.2008
Flodsångare
Häckning: 1 par Ralångens fstn. 1999+2012+2013
Vassångare
1 sj. Ralången 06-16.06.1972
Busksångare
1 sj. Svartån, Frinnaryd 15-16.06.1987
1 sj. Eket 03.06.1992
1 sj. Pumpst. Hyllingen 10-19.06.2007
Höksångare
1 ringm. Ralångens fstn. 17.08.2002
1 ringm. Ralångens fstn. 27.08.2005
1 ringm. Ralångens fstn. 21.08.2011
1 ringm. Ralångens fstn. 27.08.2011
1 ringm. Ralångens fstn. 24.08.2012
Lundsångare
1 sj. Hästeryd 27-30.05.1992
Taigasångare
1 ringm. Ralångens fstn. 05.10.1985
1 ex Askeryds skola 26.10.2009
Mindre flugsnappare
Häckning: 1par 1juv Torrstorp 1988, 1par 3juv Spinkhemmet 1988
Pungmes
1 ex. Katrineholmsbron 24.05.1986
1 ex. Hyllingen 12.04.1989
1 ex. Ralångens fstn. 30.09.1989
1 juv. Ralångens fstn. 04.10.1992
1 ex. N.Jularp 22.04.1994
Sommargylling
1 ex Gåseryd 28.06.1964
1 ex. Herrestad 19.06.1972
1 sj. Äng 29.05.1988
1 sj. Råby 08.06.2003
Svartpannad törnskata
1 ex. Hyllingenområdet  03-09.10.2006
Rosenstare
1 ex St.Jularp 11.08.2002
Bergfink
Häckning: 1 par Lövesmålen 1958, 1 par Rya 1975
Trolig häckning: På tre lokaler 1988. Degla, Gransnäs, Ralången fstn.
Gulhämpling
1 sj. ABB Aneby 29.06.1976
1 sj. Storg. 73-82 Aneby 02-04.07.1977
1 sj. Vinkelg. 7 Aneby 10-15.06.1978
1 sj. Hag:s Aneby 14.05.1997
1 ex. Råby 17.05.2011
Grönsiska
Stort antal: 600 ex. Biarp 20.02.2002
Bändelkorsnäbb
2 ex. Vatteng. Aneby 26.10-03.11.1985
1 ex. Storg. 80 Aneby 09-16.01.1986
4 ex. N.Jularp 24.09.1990
2 ex. Skogsg. 36 Aneby 25.09.1998
7 str. Askeryd 13.08.2002
3 str. Storg. 80 Aneby 23.08.2002
1 ex Herrestad 02.11.2002
3 ex. Skogsg. 36 Aneby 03.11.2002
1 ex. Sunhult 22.12.2002
3 ex. Herrestad 11.11.2007
1 hona Gärdshemmet 23-31.12.2007
1 hona Gärdshemmet 26.01-21.03.2008
1 hane Storg. 80 Aneby 18.10.2008
Kraftig invasion 1 aug. – 31 dec. 2011
Kraftig invasion 1 jan – 18 mars 2012
1 ex. Aneby 05.11.2013
Videsparv
1 ringm. Ralångens fstn. 10.09.1994
Svarthuvad sparv
1 ex Vrangsjö 02.06.1985
Rymlingar och raser
Tundrasädgås
1 ex. Ralången 23.10.1976
2 ex. Nobybron 09-13.04.1986
2 ex. Hyllingen 17-18.12.2004
Grönländsk bläsgås
1 ex. Ralången 15-17.02.1989
Dvärgkanadagås
1 ex. Ralången 26.09 & 10.10.1987
Stripgås
2 ex. Hyllingen 06-13.05.1979
1 ex. Hyllingen-Ralången 20.03-04.04.2000
Snögås
1 ad Ralången 05.04.1992
Mandarinand
1 ex. Svartån, Aneby 24.01-02.02.1972
1 ex. Ralången 01.04.1983
1 ex. Svartån, Aneby 17.04.1997
1 ex. Huludammen 05-29.06.2005
Stängshök
1 hona Degla 27.05.1980
1 hona Aneby 27.05.1985
1 hona Hyllingen 19.08.1988
1 hona Hyllingen 18.05.1989
Gulhuvad gulärla
1 ex. St.Jularp 18.05.1992
Vitstjärnig blåhake
1 ex. Ralången 08-18.06.1981
Sydlig gransångare
1 ex. ringm. Ralångens fstn. 26.08.2006
Smalnäbbad nötkråka
1 ex. Germundstorp 30.10.1968
15 ex. Fribjörnarp-Germundstorp 27-31.08.1995
5 ex. Fribjörnarp 01.09.1995
1 ex. Lommarydsv. Aneby 09.09.1995
6 str. Ralångens fstn. 17.09.1995
1 ex. Fribjörnarp 24.09.1995
2 ex. Gärdshemmet 18.12.1995 samt 1 ex 04.01.1996
1 ex. Storg.-Österlångg. Aneby 30.06.1996 och 03-28.08.1997 och
14.08.1999 och 12-28.11.2002