Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Rapport från Årsmötet 2014

Årsmötet 2014
 
Den 23 januari samlades 21 personer i konferensrummet på Sealed air för att genomföra
klubbens 43:e årsmöte. Efter sedvanliga mötesförhandlingar så hade klubben bjudit in Roland
och Monica Engstrand ifrån Jönköping för att i ord och bild berätta om sin fågelresa till Peru.
Det blev ett fantastiskt föredrag där dom hade blandat bilder med rörlig film, dessutom var
allt tal till föredraget redan inspelat tillsammans med fågelkvitter ifrån de arter som vi har i
Peru. Ja, det var det mest proffsiga föredrag som vi någonsin har haft på ett årsmöte.
Som vanligt bjöd klubben på kaffe och semla.
Ekonomi
Inkomster under året har varit medlemsavgiften 7 600:- och ett kommunalt bidrag på 1 350:-
Dom stora utgifterna har varit ringmärkningen 8 000:- (vi har köpt en röjsåg samt haft en
ringmärkarkurs), klubbmöten 3 000:- och tryckning av aegolius 2 000:- Totalt under året
gjorde vi ett minus på 9 600:- Den summan kunde ha varit något lägre om vi hade fått de
utlovade pengarna från studiefrämjandet, men dessa pengar kom inte förrän i januari 2014.
Funktionärer
Under årsmötet blev det omval på styrelsen, det vill säga: Mats Thorin ordf. Peter Hörenius
kassör och Daniel Thell sekr. I nästa alla arbetsgrupper blev det också omval, det var i
IT-gruppen som Peter Hörenius hade avsagt sig omval, där valdes istället Gunnar Wijk in.
Så från och med nu är det Gunnar som är klubbens webbmaster. Vi beslutade därför att
Gunnar inte skulle lära sig den gamla hemsidan, utan vi lägger nu ut den nya som vi
har jobbat med i ett par år. Tanken har hela tiden varit att vi skulle invänta den nya ”svalan”
men eftersom inget händer med den, så kan vi nu inte längre avvakta.
Information
Länsstyrelsen har under 2013 gjort en miljökonsekvensbeskrivning om arbetet med att
restaurera Hyllingen, denna tillsammans med övriga blanketter skickades till Miljödomstolen
veckorna före jul. Nu är det bara att avvakta ett beslut, blir det positivt så planerar
Läns-styrelsen att påbörja arbetet vid Hyllingen vintern 2014/2015. Pengarna finns redan avsatta
på ett konto, och samtliga markägare är positiva till en restaurering. På Trafikverkets hemsida
kan man läsa att den nya förbifarten mellan Sunneränga och Marbäck är nu klar när det gäller
planering. En byggstart kan ske någon gång under 2015, för en kostnad av 180 mkr. När det
gäller vindkraftverk så har inget nytt kommit upp under 2013. Däremot är det ganska långt
gånget när det gäller de två strax öster om Sunhult samt de sex väster om Västra Lägern.
I Tranås kommun är det klart med sex verk strax nordost om Sunhult, och Eksjö verkar få
sina tre första i trakterna av Skurugata.
Övrigt
Under 2013 var det riksinventering av fiskgjuse, i Aneby kommun hittade vi fyra revir.
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan hade vi en nybörjarkurs om fåglar,
denna lockade 12 deltagare varav några sedermera blev medlemmar. I samarbetet med
Landsjöns Fältstation hade vi en ringmärkarkurs, den lockade 7 personer.
Under 2013 var vi 116 med-lemmar, vilket är mycket bra.
 
Mats Thorin ordf.