Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Ringmärkta fåglar 2013

Art Mars Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Totalt
Kornknarr 1 1
Enkelbeckasin 1 1
Ringduva 1 1
Göktyta 3 3
Större hackspett 1 3 4
Mindre hackspett 1 1
Ladusvala 92 92
Trädpiplärka 1 2 24 4 31
Ängspiplärka 23 23
Gulärla 2 2
Forsärla 5 5
Sädesärla 1 1
Strömstare 3 3
Gärdsmyg 9 4 13 6 1 33
Järnsparv 6 7 51 1 65
Rödhake 5 5 1 13 17 27 4 72
Svart rödstjärt 2 1 3
Buskskvätta 2 3 4 1 10
Koltrast 1 2 3 3 4 13
Björktrast 1 2 3
Taltrast 7 4 2 13
Rödvingetrast 1 1 2
Gräshoppsångare 1 3 4
Flodsångare 8 5 13
Sävsångare 1 2 11 1 15
Kärrsångare 2 12 12 26
Rörsångare 15 10 28 135 31 219
Trastsångare 1 1
Härmsångare 3 3 6
Ärtsångare 1 5 6
Törnsångare 7 3 13 9 2 34
Trädgårdssångare 11 6 14 54 5 90
Svarthätta 2 3 21 40 34 1 101
Grönsångar 1 1
Gransångare 3 2 3 1 9
Lövsångare 18 24 3 104 81 18 248
Kungsfågel 1 6 4 1 12
Grå flugsnappare 1 1 1 3
Svartvit flugsnappare 12 170 3 1 186
Stjärtmes 1 7 8
Entita 4 5 1 11 3 1 25
Talltita 3 1 1 3 8
Svartmes 2 5 7
Blåmes 23 7 43 7 10 46 14 8 158
Talgoxe 31 25 3 104 3 39 17 222
Nötväcka 4 2 1 2 1 1 11
Trädkrypare 1 4 1 6
Törnskata 1 4 5
Stare 25 25
Bofink 1 2 4 2 1 10
Bergfink 14 19 17 50
Grönfink 2 5 3 4 3 8 25
Grönsiska 7 1 2 5 2 1 1 19
Gråsiska 1 17 124 190 332
Brunsiska 28 49 23 100
Snösiska 4 4
Domherre 37 6 1 44
Stenknäck 2 2
Gulsparv 3 3 1 5 14 26
Sävsparv 4 1 13 26 20 1 65
Summa: 118 110 118 379 299 574 426 249 235 2508