Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Smålandsartrallyt 2018

Smålandsartrallyt  
Höglandslistan    
Uppdaterat den: 4 nov. kl: 19:45
Art/År 2018 2017 2016
Datum 3-4nov 4-5nov 5-6nov
Knölsvan 1 1 1
Sångsvan 1 1 1
Sädgås 1 1 1
Grågås 1 1 1
Kanadagås 1 1 1
Vitkindad gås 1   1
Prutgås     1
Bläsand 1 1 1
Snatterand 1   1
Kricka 1 1 1
Gräsand 1 1 1
Stjärtand 1    
Brunand 1    
Vigg 1 1 1
Bergand   1 1
Sjöorre     1
Knipa 1 1 1
Salskrake 1 1 1
Småskrake 1 1 1
Storskrake 1 1 1
Järpe   1  
Orre 1 1 1
Tjäder 1 1  
Rapphöna 1    
Storlom 1 1 1
Smådopping 1    
Skäggdopping 1 1 1
Storskarv 1 1 1
Rördrom     1
Gråhäger 1 1 1
Havsörn 1 1 1
Blå kärrhök   1  
Duvhök 1 1  
Sparvhök 1 1  
Ormvråk 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1
Stenfalk 1    
Vattenrall 1 1  
Rörhöna 1 1 1
Sothöna 1 1  
Trana   1  
Tofsvipa 1 1 1
Dvärgbeckasin 1   1
Enkelbeckasin 1 1 1
Morkulla 1 1 1
Skrattmås     1
Fiskmås 1 1 1
Silltrut 1 1  
Gråtrut 1 1 1
Tamduva 1 1 1
Skogsduva 1 1 1
Ringduva 1 1 1
Turkduva 1 1  
Kattuggla 1 1 1
Kungsfiskare 1 1 1
Gröngöling 1 1 1
Spillkråka 1 1 1
Större hackspett 1 1 1
Mindre hackspett 1 1  
Sånglärka 1 1 1
Trädlärka     1
Ängspiplärka 1 1  
Forsärla 1 1 1
Sädesärla     1
Sidensvans 1 1 1
Strömstare 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1
Järnsparv 1    
Rödhake 1 1 1
Svart rödstjärt 1    
Koltrast 1 1 1
Björktrast 1 1 1
Taltrast   1  
Rödvingetrast 1 1 1
Dubbeltrast 1 1  
Svarthätta     1
Kungsfågel 1 1 1
Skäggmes 1 1  
Stjärtmes 1 1 1
Entita 1 1 1
Talltita 1 1 1
Tofsmes 1 1 1
Svartmes 1 1 1
Blåmes 1 1 1
Talgoxe 1 1 1
Nötväcka 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1
Varfågel 1 1 1
Nötskrika 1 1 1
Skata 1 1 1
Nötkråka 1 1  
Kaja 1 1 1
Kråka 1 1 1
Korp 1 1 1
Stare 1 1 1
Gråsparv 1 1 1
Pilfink 1 1 1
Bofink 1 1 1
Bergfink 1 1 1
Grönfink 1 1 1
Steglits 1 1 1
Grönsiska 1 1 1
Hämpling 1    
Vinterhämpling 1 1 1
Gråsiska 1 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1
Större korsnäbb   1  
Domherre 1 1 1
Stenknäck 1 1 1
Snösparv 1 1 1
Gulsparv 1 1 1
Sävsparv 1 1 1
       
Summa: 99 94 87