Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Smålandsrallyt 2014

Höglandslistan

Uppdaterat den: 20141102                            kl:18:30

Art/År 2014 2013 2012 2011 2010
Datum 1-2nov. 2-3nov 3-4nov 5-6nov 6-7nov
Knölsvan 1 1 1 1 1
Sångsvan 1 1 1 1 1
Mindre sångsvan 1
Sädgås 1 1 1 1 1
Bläsgås 1
Grågås 1 1 1 1 1
Kanadagås 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1 1
Bläsand 1 1 1 1 1
Snatterand 1 1 1
Kricka 1 1 1 1 1
Gräsand 1 1 1 1 1
Stjärtand 1 1
Skedand 1
Vigg 1 1 1 1 1
Bergand 1
Alfågel 1
Sjöorre 1 1
Svärta 1 1 1
Knipa 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1
Småskrake 1 1 1 1 1
Storskrake 1 1 1 1 1
Järpe 1 1 1 1
Orre 1 1 1
Tjäder 1 1 1 1
Rapphöna 1
Fasan 1 1 1 1
Storlom 1 1 1 1
Smådopping 1
Skäggdopping 1 1 1 1 1
Storskarv 1 1 1 1 1
Rördrom 1
Ägretthäger 1
Gråhäger 1 1 1 1 1
Havsörn 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1 1
Duvhök 1 1
Sparvhök 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1 1
Kungsörn 1
Stenfalk 1
Pilgrimsfalk 1
Vattenrall 1 1 1 1 1
Rörhöna 1
Sothöna 1 1
Trana 1 1
Tofsvipa 1 1 1 1
Dvärgbeckasin 1 1 1 1
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1
Morkulla 1 1 1 1 1
Skrattmås 1 1
Fiskmås 1 1 1 1 1
Gråtrut 1 1 1 1 1
Silvertärna 1
Tamduva 1 1 1 1 1
Skogsduva 1 1 1
Ringduva 1 1 1 1 1
Turkduva 1 1 1 1
Sparvuggla 1 1 1
Kattuggla 1 1 1 1 1
Kungsfiskare 1 1
Gröngöling 1 1 1 1 1
Spillkråka 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1
Mindre hackspett 1 1 1 1 1
Sånglärka 1 1 1 1 1
Trädlärka 1
Berglärka 1
Ängspiplärka 1 1 1 1
Forsärla 1 1 1 1
Sädesärla 1
Sidensvans 1 1 1 1 1
Strömstare 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1
Järnsparv 1 1
Rödhake 1 1 1 1 1
Koltrast 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1
Taltrast 1 1 1 1
Rödvingetrast 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1
Svarthätta 1 1 1
Gransångare 1
Kungsfågel 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1
Stjärtmes 1 1 1 1 1
Entita 1 1 1 1 1
Talltita 1 1 1 1 1
Tofsmes 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1
Blåmes 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1
Nötväcka 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1 1 1 1 1
Varfågel 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1
Nötkråka 1 1 1 1
Kaja 1 1 1 1 1
Kråka 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1
Grönfink 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1
Hämpling 1 1 1
Vinterhämpling 1 1 1
Gråsiska 1 1 1 1 1
Snösiska 1
Bändelkorsnäbb 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1
Större korsnäbb 1
Domherre 1 1 1 1 1
Stenknäck 1 1 1 1 1
Lappsparv 1
Snösparv 1 1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1
Sävsparv 1 1 1
Summa: 97 91 92 93 92