Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Smålandsrallyt 2015

Höglandslistan                                                uppdaterad:1/11   kl :  18:53

Art/År 2015           2014 2013 2012 2011 2010
Datum 31/10-1/11  1-2nov. 2-3nov 3-4nov 5-6nov 6-7nov
Knölsvan 1 1 1 1 1 1
Sångsvan  1 1 1 1 1 1
Mindre sångsvan  1 1
Sädgås 1 1 1 1 1
Bläsgås 1
Grågås  1 1 1 1 1 1
Kanadagås  1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1 1
Bläsand 1 1 1 1 1 1
Snatterand  1 1 1 1
Kricka  1 1 1 1 1 1
Gräsand  1 1 1 1 1 1
Stjärtand 1 1 1
Skedand 1
Vigg 1 1 1 1 1 1
Bergand 1
Alfågel 1 1
Sjöorre 1 1
Svärta  1 1 1 1
Knipa  1 1 1 1 1 1
Salskrake 1 1 1 1
Småskrake  1 1 1 1 1 1
Storskrake  1 1 1 1 1 1
Järpe  1 1 1 1 1
Orre 1 1 1
Tjäder  1 1 1 1 1
Rapphöna 1
Fasan  1 1 1 1 1
Storlom  1 1 1 1 1
Smådopping 1
Skäggdopping  1 1 1 1 1 1
Svarthakedopping 1
Storskarv  1 1 1 1 1 1
Rördrom 1
Ägretthäger 1
Gråhäger  1 1 1 1 1 1
Havsörn 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök  1 1 1
Duvhök 1 1 1
Sparvhök  1 1 1 1 1 1
Ormvråk 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1 1 1 1 1
Kungsörn 1
Stenfalk 1
Pilgrimsfalk 1
Vattenrall  1 1 1 1 1 1
Rörhöna  1 1
Sothöna 1 1 1
Trana 1 1
Tofsvipa 1 1 1 1 1
Dvärgbeckasin 1 1 1 1
Enkelbeckasin  1 1 1 1 1 1
Morkulla  1 1 1 1 1 1
Skrattmås 1 1
Fiskmås  1 1 1 1 1 1
Gråtrut 1 1 1 1 1 1
Silvertärna 1
Tamduva  1 1 1 1 1 1
Skogsduva  1 1 1 1
Ringduva  1 1 1 1 1 1
Turkduva  1 1 1 1 1
Sparvuggla  1 1 1 1
Kattuggla 1 1 1 1 1 1
Kungsfiskare  1 1 1
Gröngöling  1 1 1 1 1 1
Spillkråka  1 1 1 1 1 1
Större hackspett 1 1 1 1 1 1
Mindre hackspett  1 1 1 1 1 1
Sånglärka  1 1 1 1 1 1
Trädlärka 1
Berglärka 1
Ängspiplärka  1 1 1 1 1
Forsärla 1 1 1 1
Sädesärla  1 1
Sidensvans 1 1 1 1 1 1
Strömstare  1 1 1 1 1 1
Gärdsmyg 1 1 1 1 1 1
Järnsparv 1 1
Rödhake  1 1 1 1 1 1
Koltrast 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1 1 1 1
Rödvingetrast 1 1 1 1 1 1
Dubbeltrast 1 1 1 1 1
Svarthätta 1 1 1
Gransångare 1
Kungsfågel 1 1 1 1 1 1
Skäggmes 1 1 1
Stjärtmes  1 1 1 1 1 1
Entita  1 1 1 1 1 1
Talltita  1 1 1 1 1 1
Tofsmes  1 1 1 1 1 1
Svartmes 1 1 1 1 1 1
Blåmes  1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1 1 1 1 1 1
Nötväcka  1 1 1 1 1 1
Trädkrypare  1 1 1 1 1 1
Varfågel  1 1 1 1 1 1
Nötskrika 1 1 1 1 1 1
Skata 1 1 1 1 1 1
Nötkråka 1 1 1 1 1
Kaja 1 1 1 1 1 1
Kråka 1 1 1 1 1 1
Korp 1 1 1 1 1 1
Stare 1 1 1 1 1 1
Gråsparv 1 1 1 1 1 1
Pilfink 1 1 1 1 1 1
Bofink 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1 1 1 1 1 1
Grönfink  1 1 1 1 1 1
Steglits 1 1 1 1 1 1
Grönsiska 1 1 1 1 1 1
Hämpling  1 1 1 1
Vinterhämpling  1 1 1 1
Gråsiska  1 1 1 1 1 1
Snösiska 1
Bändelkorsnäbb 1 1
Mindre korsnäbb 1 1 1 1 1 1
Större korsnäbb 1
Domherre  1 1 1 1 1 1
Stenknäck  1 1 1 1 1 1
Lappsparv 1
Snösparv  1 1 1 1
Gulsparv 1 1 1 1 1 1
Sävsparv 1 1 1
Summa: 95 97 91 92 93 92