Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

AKTUELLT

Ett uggleår i år

 17 mars 2020. Nu skall ni passa på att åka ut och lyssna efter ropande ugglor, det verkar bli ett bra år, främst för pärlugglan. Vi i Aneby har redan lyssnat in 12 pärlugglor, och så många har vi inte hört sedan 2011 då vi hörde 25 ropande. Eftersom det är långt kvar av våren så kanske vi når ända dit i år. Hos kattugglan har vi hört 13 fåglar, det är också mycket bra, eftersom det under de senaste fyra åren bara ha hörts mellan 12-15 kattugglor. När det gäller hornugglan så upptäcker vi de flesta när ungarna i maj sitter och tigger efter mat, men redan nu har vi haft 3 spelande. För sparvugglan ser det magert ut, endast 4 revir, här hoppas jag att vi hör fler. Det som är lite ovanligt denna vår är att det är så tyst, man hör inga flygplan, de står ju numera på backen, så passa på och åkt ut och njut av ugglorna i skogen.

Mats Thorin

Sparvuggla. Foto: Mats Thorin

 

Bläsgässen vid Hyllingen

8 MARS 2020. Fram till och med 2015 var bläsgåsen en ovanlig rastfågel vid Hyllingen, oftast var det bara 1-2 ex som vi observerade. Men från och med 2016 så började det hända något med bläsgässen som rastade vid Hyllingen, då hade vi i mitten av mars en flock på 20 ex. Och året därpå fördubblade det sig till 42 ex rastande den 14 mars, våren 2018 blev inte lika bra, då hade vi bara 10 ex som bäst. År 2019 vände det uppåt igen och vi hade ett maxantal på 27 ex den 3 mars. Det som är speciellt med årets bläsgäss är att det har funnits rastande fåglar varje dag sedan den 17 januari, och den gångna veckan fanns det 50 ex rastande. Vi får nu se om det kan öka något mer, eller om vi har nått ett max, och att de nu drar vidare mot nordost.

Mats Thorin

 

Berguvsinventering

19 FEBRUARI 2020. BirdLife Sweden har utsett berguven till riksinventeringsart 2020. Därför bör vi besöka samtliga lokaler som tidigare har haft ropande berguv under 2000-talet. Bästa tiden att inventera berguv är i februari-mars månad. Du bör vara ute redan i skymningen och sedan lyssna en timme framåt natten. Du kan sedan rapportera direkt i Artportalen, där kommer alla observationer att döljas automatiskt under våren 2020. Tänk på att även rapportera om du inte har hört eller sett någon berguv på en lokal, då kan du rapportera “Eftersökt ej återfunnen” då vet den som sammanställer årets inventering att lokalen är inventerad. Anledningen till denna inventering (mer information finns på BirdLife Sveriges hemsida) är att berguven har minskat kraftigt under 2000-talet. Lycka till.

 

Vinterinventering av kungsörn

5 FEBRUARI 2020. Välkommen att delta i 2020 års vinterinventering av kungsörn. Tillsammans med länsstyrelsen planerar vi för en inventering i två delar:

Del 1. En gemensam samordnad inventering över hela länet en av helgerna 8-9/2 eller 15-16/2 med helgen 22-23/2 som reservhelg. Det är vädret som avgör vilken dag som väljs. Som vanligt krävs minst 4 timmars spaning om inte spelflykt observeras inom kortare tid. Med tanke på det milda vädret är det troligt att örnarna kommer vara igång i sina revir tidigare än normalt. Det finns för närvarande många unga örnar i länet och de brukar vara kvar en bit in i februari. Det ökar chanserna att de gamla, revirhållande örnarna går upp och markerar om en yngling skulle komma för nära.

Del 2. Fyra fokusområden har valts ut där vi under tidigare år haft spelflykt och eller indikationer på revirbildning. Där är inventeringen inte bestämd till gemensamma dagar för hela länet utan varje område väljer själv dag när vädret är som gynnsammast för örninventering, dvs. god sikt och friska vindförhållanden. Bevakningen organiseras av de lokala ornitologerna. Minst två, gärna tre inventeringspunkter bör ingå i varje inventering i samma område och max tre inventeringsdagar ryms inom ramen för ekonomin.

För båda delarna gäller att efter rapportering med inventeringsprotokoll betalar Länsstyrelsen samma ekonomiska kompensation som tidigare, timarvode för inventerad tid + km-ersättning. Inventeringsprotokollen mejlas till undertecknade.

Vänligen svara senast onsdag 5 februari om du önskar delta i inventeringen del 1. För att delta i del 2 kontaktar du respektive kontaktperson. Anmälda deltagare lägger vi in i sms-gruppen.

Följande områden är fokusområden:

Nordöstra Eksjö k:n: kontaktperson Björn Karlsson 070-607 03 21

Komosse, Jönköping k:n: kontaktperson: Jan Blomqvist 070-645 33 95

Bare mosse, Jönköping k:n: kontaktperson: Jan Blomqvist 070-645 33 95

Mosshultsområdet, Vaggeryd k:n: kontaktperson Hans Boberg 070-323 28 55

Bästa hälsningar

Kent Öhrn och Håkan Söderberg

aquila56@gmail.com – 070-45 40 999 (Kent)

hakan.soderberg@lantmateritjanster.se – 070-68 10 314 (Håkan)

 

Vinterfåglar inpå knuten

26 JANUARI 2020. Nu är det snart dags för årets upplaga av Vinterfåglar inpå knuten. Räkna alla fåglar du observerar vid din fågelmatning 31/1-2/2 och rapportera in till Birdlife Sverige. Klicka på blåmesen nedan för mer information!

Foto: Samuel Hansson

 

Klubbresan till Halland/Skåne 11-12 januari

14 JANUARI 2020. Som vanligt var intresset för denna januari resa stort, i år blev vi 14 personer fördelade på fyra bilar. Första stoppet blev vid Stafsingestrand utan för Falkenberg, här fick vi se den sällsynta masksädesärlan, som är en ras som finns långt bort i Ryssland. Vi försökte även att hitta den härfågel som har funnits i trakterna, men det gick inte så bra. Efter en stund körde vi vidare söder ut mot Skälderviken, där stannade vi till vid Råbocka och fick fina observationer på den vitnackade svärtan som har rastat här några veckor. Där fanns även stora mängder med rastande sjöorre, svärta och bergand, några av oss såg även en svarthakedopping. Nästa stopp blev Rosendals våtmark, här skulle det finnas en ringand hane, och den hittade vi ganska snabbt där den låg tillsammans med vigg, brunand och sothöns. När vi nu var så nära dungen vid Rosendal så passade vi på att gå en runda där, vi hade nu bekantat oss med skådare ifrån Kronoberg som också hade en klubbresa till Skåne denna helg. Så vi var nu 30 personer som letade igenom ekdungen och till slut hittade en trädgårdsträdkrypare, den upptäcktes när den lockade, sedan fick vi även höra en kort sångstrof så nu var vi säkra på vår observation. Färden gick nu vidare till Bruce skogs viltvatten, vi fick spana en stund, men sedan kom den fram bakom en ö den amerikanska bläsandshannen. Vi bestämde att dagens sista stopp skulle ske vid Lunds reningsverksdammar, där det som vanligt var gott om fåglar. Här valde några att ta en liten längre promenad och kolla alla dammar, medan några stannade lugnt kvar vid dammen närmast bilarna. Alla fick se smådoppingen och vi enades om att det var minst sex individer, sedan var det några som såg en kungsfiskare och ett fåtal fick se fasantuppen. Nu drog vi mot Wellingehus där vi skulle övernatta, det blev en runda ut på byn för att få lite i magen, sedan hem för att sova så att man skulle orka med morgondagen.

Dag två började med en härlig hotellfrukost där vi laddade in så mycket vi orkade, sedan bar det iväg. När vi i gryningen anlände till Limhamns kalkbrott så fanns det redan två skådare som hade hittat röret som berguven satt i, det är trevligt med skådare som gärna delar med sig. Idag var vinden något mer frisk och det småregnade tidvis, så vi chansade på att vi skulle kunna se någon sula vid kusten. Därför körde vi mot Lomma, och det blev två havssulor och några få såg även en tretåig mås, en 2K-fågel. Flyinge kungsgård är ju känd för sina häckande vita storkar, och några av dessa storkar brukar ju stanna och övervintra runt gården. Vi hade turen att hitta hela 15 ex som lugnt födosökte ute på en åker. Nu hade regnet ökat så vi kollade i våra appar och noterade att om vi körde norr ut så skulle vi slippa regnet. Därför blev det en resa ända upp till Morups Tånge, och vips så var vädret bra igen. Detta är en härlig fågellokal även så här på vintern gott om fågel på strandängarna och i havet. På skäret i söder var det minst 5 toppskarvar, och bland vadarfåglarna så observerade vi 6 storspovar, 9 skärsnäppor och 2 kärrsnäppor, en fin flock på 11 snösparvar var läckert att se. Dagen innan hade det observerats berglärkor, och efter en stunds letande så hittade vi även dem, det var 10 ex. När vi packade in oss i bilarna så kom en storspov drillande rakt över oss, några av oss tänkte då att det var en fin avslutning på resan. Men inte Roland, han menade på att det var skådarljust minst 30 minuter till, vi borde hinna en fågelart till. Eftersom den skulle finnas på vägen hem till Småland så blev det så. När vi kom fram till Eften i Hylte kommun så svängde vi in i en kohage, och där på en telefontråd satt hökugglan och bara väntade på oss. Vilken tajming, när ugglan tyckte att vi hade sett tillräckligt så drog den in i den mörka skogen. Nu blev det en hamburgare i Värnamo, sedan tackade vi Björnarna och Peter för en trevlig resa. Totalt observerade vi 77 fågelarter.

Årets deltagare var: Sven Bågesund, Peter Hörenius, Björn Karlsson, Roland Lundgren, Kenth Lundberg, Conny Askenmo, Conny Dahnsson, Berndt Dahnsson, Björn Malmgren, AnnCharlotte Peterson, Carina Johansson, Hans Lööf, Eibert Einarsson och Mats Thorin.

Vid pennan och kameran: Mats Thorin

 

 

Tallbitsinvasionen

1 DECEMBER 2019. Det har nu gått lite mer än en månad sedan de första tallbitarna började ses här på höglandet. Jag har gått in på Artportalen för att se hur spridningen av observationerna ser ut.

I Nässjö kommun sågs de första tallbitarna den 25 okt. och nu har man sett dem på hela 35 olika lokaler, mest fåglar var det vid Lövhult där 30 ex. sågs. I Eksjö dök de första tallbitarna upp den 30 okt. Här har man också sett fåglar på en mängd olika platser. Hitintills är det 23 lokaler med som mest 60 ex. vid Sälldefall. För Anebys del ser det något sämre ut, de första sågs den 28 okt. och man har sett fåglar på 2 lokaler. Den vid Målen har haft tallbitar i 28 dagar med som mest 23 ex. För Tranås del är det ännu sämre, ett fynd den 10 nov. då 15 ex. sågs en kort stund vid Nya Griftegården. Det är intressant att notera vilka stora skillnader det är på observationerna mellan Eksjö/Nässjö jämfört med Tranås/Aneby. Jag vet inte vad detta beror på, själv har jag verkligen letat i Aneby kommun för att se dem på fler platser.

Mats Thorin

Foto: Mats Thorin

 

Kalmar vann årets rally

Tallbit blev årets art och sågs av nästan samtliga lokalklubbar när Kalmar OF vann årets Allhelgonarally i Småland 2-3 nov. Tallbiten får vi normalt inte med på den totala artlistan och det fanns fler överraskningar trots bitvis riktigt dåligt väder. Tärnmås noterades av Tjust och alla klubbar längs kusten fick också in både bredstjärtad labb och tretåig mås. Kustlabb och tretåig hackspett hittades i Jönköping, silltrut i Aneby och vattenpiplärka i Västbo. Ägretthäger sågs i flera inlandskommuner. Sammantaget var hela 325 skådare ute i fält och så här ser resultatet ut:

Foto: Mats Thorin

 

 1. Kalmar OF 118 arter (19 deltagare)
 2. Tjust Fågelklubb 116 (31)
 3. Jönköpings FK 113 (33)
 4. Oskarshamnsbygden 109 (21)
 5. Ljungby 105 (14)
 6. Västbo 103 (16)
 7. Växjö 97 (20)
 8. Hultsfred 96 (7)
 9. Tranås, Aneby & Eksjö 94 (22)
 10. Värnamo FK 83 (10)
 11. Skillingaryd/Vaggeryd 81 (15)
 12. Nässjö 80 (18)
 13. Tingsryd 78 (16)
 14. Vetlanda OK 68 (19)
 15. Nybro/Emmaboda 68 (24)
 16. Uppvidinge 66 (20)
 17. Alvesta FK 65 (5)
 18. Markaryd 61 (14)
 19. Ruskenprickarna 45 (1)

/Ronny Johansson

 

Smålandsartrallyt 2-3 november

Nu är det åter dags för en av årets höjdpunkter för oss fågelskådare i Småland. Det är artrallyt som i år genomförs helgen den 2-3 november. Som vanligt tävlar vi med ett gemensamt lag, Tranås/Aneby/Eksjö och i år siktar vi på att spränga 100-gränsen, förra året stannade vi på retliga 99 fågelarter. Som vanligt har vi en krysslista på hemsidan (klicka på lappugglan nedan!), den kommer vi att uppdatera så ofta vi kan. Ni behöver bara vara ute och skåda, och sedan rapporterar ni på Artportalen. Via What’s App kan vi sprida informationen om vad vi ser under helgen. Senaste uppdateringen 3 nov 16:00.

Lycka till!

 

Film om ringmärkning vid Ralången

Den 31 augusti spelade Curt Nylén in en film om ringmärkning vid Ralångens fågelstation, bland annat med hjälp av en drönare. Dagen till ära fångades Anebys sjätte höksångare! Se den 22 minuter långa filmen på Youtube genom att klicka på bilden nedan.

 

Aftonfalksinvasion!

Just nu pågår ett ovanligt kraftig inflöde av aftonfalkar över södra Sverige. Det startade den 26.8 och kan redan ha nått sin kulmen, men även idag den 30.8 har det setts många aftonfalkar. Nästan samtliga är ungfåglar och den högsta koncentrationen har varit minst 25 ex. på nordligaste Öland 28.8. Även Höglandet har fått besök! Den 29.8 sågs 1 ex. kortvarigt vid Hyllingen, 1 ex. vid Torsberg och 1 ex. vid Stensjön, Lekeryd, och idag den 30.8 sågs 1 ex. vid Mörbylund. Samtliga har varit 1K-fåglar. Det var många år sedan en liknande invasion inträffade, så ut och leta!

Samuel Hansson

 

Skedand har häckat vid Hyllingen

I november/december 2016 restaurerades Hyllingen, och det var länsstyrelsen som gjorde jobbet och de har som målsättning att återskapa sjön till den fågelsjö den en gång var när den avsattes som naturreservat 1968. Vi i fågelklubben har sedan dess bevakat sjön för att se vilka fågelarter som kommer tillbaka och häckar i sjön. Tyvärr har åren 2017 och 2018 varit extremt torra varför det inte har funnits mycket vatten i Hyllingen. Men i år har det under hela våren och sommaren varit gott om vatten i sjön, och förutsättningarna har varit mycket bra för änder och gäss. Under våren noterade vi att både snatterand och skedand dröjde sig kvar länge i sjön, och vi hade våra förhoppningar om att någon skulle resultera i en häckning. Det blev nu skedanden som kom fram med 8 små ungar den 20 juni, detta var våran första kända häckning av skedand i Aneby kommun.

Mats Thorin

 

Lappuggla påträffad i Aneby

Lördagen den 13 juli hade Tomas Arvidsson och hans bror varit och fikat i Hullaryd. När de är på väg hem och har passerat Storagölen strax norr om Breafall så lyfter en stor uggla från grusvägen och flyger upp i en björk och sätter sig. Tomas går då ut ur bilen och tar några bilder med sin mobiltelefon, han tyckte då att det var en ovanligt stor kattuggla. Dagen efter skickar han bilderna till en släkting i Trelleborg som är fågelskådare, det var då Ola Marklund. Han ser ju direkt att det är en lappuggla, så han lägger ut observationen på artportalen med en vägbeskrivning. Vid 16-tiden kollar jag på Artportalen om någon har varit ute och skådat i Aneby, då hittar jag observationen, och fem minuter senare är min fru och jag i bilen på väg ut till Breafall. På vägen ut ringer vi Johan Wallander som lovar att komma ut för att hjälpa till att leta. Vid 18-tiden hittar jag lappugglan som sitter i en liten tall ute på en myr, ca 1 km nordväst om den platsen som Tomas hade haft ugglan dagen innan. Flera tillresta skådare ser sedan lappugglan fram till 21-tiden. Detta var då vårt 1:a fynd i Aneby kommun av lappuggla.

Mats Thorin

 

Höstringmärkningen har startat

Den 11 juli startade jag upp höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation, det blir nu den 38;e säsongen som jag ringmärker på denna lokal. Det är intressant att följa förändringarna som sker i fågelfaunan, vissa arter har under dessa år försvunnit, medan det har tillkommit några nya fågelarter. Som vanligt är alla välkomna att deltaga i ringmärkningen, och det är ju vädrets makter som styr aktiviteten, så det är säkrast att ringa mig innan ni åker ned, för att stämma av om jag är ute och ringmärker. Vi ses.

Mats Thorin

Ung taltrast. Foto: Mats Thorin

 

Lyckade häckningar

Under de senaste sex åren har jag haft ett holkprojekt med 100 st. småfågelholkar och 11 st. starholkar. Trots en kall och blöt vår så har det gott bra för de fågelarter som häckar i holkarna. Totalt har jag i år 74 par, vilket är ett bättre än rekordet ifrån 2017. Dominerar gör den svartvita flugsnapparen med 48 par, vilket är otroligt bra, då jag som mest har haft 37 par tidigare ifrån 2014. Den svartvita flugsnapparen har i år en utdragen häckningsperiod, hälften av paren har ungar som kommer att flyga ut till midsommar, medan i några holkar ligger fortfarande honorna och ruvar. Hos talgoxen har jag 15 par, vilket är något mindre än normalt. För blåmesen var det ett normalt år med 10 par, sedan fanns det i år 1 par svartmes. Saknades gjorde entita och nötväcka. I starholkarna var det dåligt i år, endast 4 par, mot 6-7 par som det brukar vara.

Mats Thorin

 

Tisdagsskådarna har haft avslut

Den 5 mars drog vi igång med årets aktivitet för tisdagsskådarna, och totalt har vi haft 12 sammankomster under våren. Intresset har varit stort, mellan 10-20 personer har varit med och fikat och tittat på fåglar. Vädrets makter har många gånger varit tuffa mot oss, och någon menade på att just tisdagar var det alltid veckans sämsta väder. Nu i år har även Nässjö skådarna varit med oss, vilket har varit trevligt. Bland annat har vi besökt Åsens by, Emåns Ekomuseum, och ett falkberg utanför Jönköping. Samt många av de fina fågellokaler som vi har här på höglandet.

 

 

Avslutningen skedde den 28 maj då vi besökte Hornborgasjön. Vid Vadaboden observerade vi både snögås och blågås, vilket är parkrymlingar men ändå kul att se. Vid sjöns utlopp fick vi fina obsar på trastsångare som både sjöng och byggde bo. Här rastade en stripgås och två vitkindad gäss, och en dvärgmås som flög förbi. Dagens lunch intog vi på Cafe Doppingen, ett mysigt ställe med utsikt över Hornborgasjön. Sedan av slutade vi dagen vid Fågeludden där vi hade flera gråhakedoppingar och sjöns specialitet den svarthalsade doppingen. Därefter åkte vi hemåt med många nöjda och glada tisdagsskådare.

Mats Thorin

 

Öland är alltid Öland

Klubbresan till Öland den 12 maj samlade endast tre deltagare, Peter, Ann-Charlotte och undertecknad. När vi anlände till ön bestämde vi oss för att börja vid Åby, på östra sida i jämnhöjd med bron, där det den senaste veckan uppehållit sig 3-4 aftonfalkar. Direkt vid ankomsten upptäcktes en aftonfalkshona utmed vägen. Hon visade upp sig fint och jagade utmed vägen där vi gick. På håll såg vi ytterligare jagande falkar. Det härliga vädret, ölandsnaturen och fåglarna inbjöd till att tillbringa en längre stund på platsen och samtidigt ta en morgonfika. Vitkindade gäss sträckte, en småspov hördes och en stenknäck “gnisslade” förbi.

  

Nästa anhalt blev Görans dämme där vi kunde se skedänder och spelande brushanar. När vi åter fikade! visade ett hämplingspar upp sig då de höll på med sitt bobygge nära oss. Udden nästa. Värmedallret gjorde skådningen svår, men vi kunde “hänga” in årets första trädgårdssångare och i fyrträdgården rastade mycket småfåglar. Ute vid vindskyddet födosökte en roskarl och i “Pölen” simmade ett årtpar. Vid södra lundparkeringen var det åter dags för fika! Vid Lundsjön, som i år var vattenfylld, kunde vi njuta av mycket födosökande tättingar. Halsbandsflug och trastsångare drog till sig extra mycket intresse, men många andra fåglar visade upp sig fint, såsom grå flug, svarthätta och ärtsångare.

 

Resan norrut gjordes via Ventlinge strand där vi på närhåll kunde se födosökande skärfläckor, gravänder och mosnäppor utmed vägen. Även ett par fiskande småtärnor visade upp sig fint. En alltför kort dag avslutades vid Beijershamn där vi tog dagens sista fika! samtidigt som en halsbandsflugsnappare bevakade sitt revir intill oss. Ett kort runda vid Beijershamn med alla vadare och änder fick avsluta vår härliga försommardag på Öland.

Vid pennan

Håkan Sterner

 

Big Sit

Smålands Big Sit avgjordes traditionsenligt den första lördagen i maj (4 maj). På många håll var det tuffa väderförhållanden med både regn, snö och kyla. Bäst var nog förutsättningarna i de södra delarna av landskapet och hela 84 fågelarter noterades vid Jäts badplats. Mer om detta kommer i nästa nummer av Fåglar i Småland.

84 arter Jäts badplats (Ronny J Leif S )

74 arter Landsjön tornet (Berglin, Blom, Staaf)

69 arter Ingarpasjön, Eksjö (Malmgren, Sterner)

62 arter Hyllingen, Aneby (Heinrich, Thorin)

61 arter Fridnästornet, Draven (Stefan A)

60 arter Övrasjön, Växjö (Hultqvist, Sandström)

56 arter Hökaviken, Åsnen (Borgehed, Karlsson)

51 arter Uppsjötornet, Nässjö (Johansson, Rignell)

50 arter Fornatorp, Rottnen (T Lundqvist)

48 arter Ersatadskärret, Visingsö (Widen, Kasche, Hansson)

44 arter Barkerydstornet, Nässjö (J Petersson)

Bra jobbat nästa år kör vi igen

/Ronny Johansson

Big Sit vid Hyllingen. Foto: Mats Thorin

 

Rostand vid Ralången

Lördagen den 11 maj var Lars Malmgren och jag ute och ringmärkte fåglar vid Ralångens fågelstation i Aneby. Under morgonen hade vi haft några småflockar med grågås som sträckte mot norr. Vid 8-tiden kom en ny flock med 12 grågäss, samt ytterligare en individ som var i storlek med en vitkindad gås. När vi hade fått in flocken i tubkikaren så visade det sig vara en rostand, vi blev något överraskade. Rostanden häckar i länderna runt Svarta havet, men på senare år finns det numera en förvildad population på kontinenten. Dessa utgör rymlingar ifrån fågelparker runt om i Europa, och flera fynd görs numera årligen i Sverige. Detta var dock första fyndet i Aneby kommun, och det fjärde i Jönköpings län. De tidigare fynden har varit 1 ex. Huskvarna 8 apr. 1955, 1 ex. Visingsö 13-17 maj 1989 och 1 ex Kävsjön 18-29 juli 1995.

/Mats Thorin

Rostand (bilden dock tagen vid ett annat tillfälle) Foto: Mats Thorin

 

Ringand i Säbysjön!

Vid 18-tiden den 26/4 upptäcktes en hona av ringand i Säbysjön. Åtminstone 25-talet skådare fick se fågeln som höll till i norra delen av sjön i anslutning till en viggflock. Tyvärr var avståndet för långt för att få ett vettigt fotografi, men kanske är fågeln kvar också imorgon? Fyndet är det tredje i Jönköpings län (de tidigare fynden gjordes vid Gislaveds reningsdammar 2008 och Draven 2009), sjätte i Småland och cirka 50:e i Sverige. Uppdatering: Fågeln har eftersökts idag (27/4), men av allt att döma drog den och övriga änder iväg under natten. 

 

Brandkronade kungsfåglar på gång

Den 30 maj 1998 hade jag turen att hitta en brandkronad kungsfågel vid Rubban i Tranås kommun. Detta var det andra fyndet i Jönköpings län och inlandsfynd norr om Skåne var vid denna tid mycket sällsynta. Under början av 2000-talet konstaterades de första häckningarna i Skåne och idag tros flera tusen par häcka i landskapet. En spridning norrut pågår med noterbara koncentrationer kring Skövde och Omberg, och i länet finns nu över 20 fynd. Den 11 april hittade Sara Wilhelmsson Eksjös tredje brandkronade kungsfågel vid Sjö, Norra Wixen, och idag den 23 april hittade undertecknad nedan fotograferade hane i Östanåparken inne i Tranås. Det finns med all sannolikhet fler brandkronade ute i markerna. Den optimala biotopen är lövskog med inslag av yngre granar (i Skåne också rena granplantager), så ge er ut och leta!

/Samuel Hansson

 

Lövsångaren och dess flyttning

LÖVSÅNGAREN Phylloscopus trochilus häckar allmänt i skog och trädgårdar i hela Sverige, även uppe i fjällens videbuskar. Den förekommer i två raser, den nordliga acredula och den sydliga trochilus. Man har gjort beräkningar på att det finns 13 miljoner par, och är därmed en av de vanligaste fåglarna i Sverige. Lövsångaren flyttar bort till Afrika redan i slutet av juli och hela augusti och en bit in i september, den kommer åter i slutet av april och början av maj.

Under åren 1975-2018 har vi ringmärkt 19 648 lövsångare. Tre av åren har antalet ringmärkta lövsångare varit fyrsiffrigt, dessa har varit 1986 1 391 ex, 1990 1 460 ex och 2016 1 069 ex. Dessa har givit 13 återfynd, och över 650 egna kontroller mer än 3 månader gamla. Sveriges äldsta lövsångare blev ringmärkt i Blekinge och återfanns i Marocko knappt 8 år senare.

Vår äldsta lövsångare blev 6 år och 9 månader. Vi har ännu inte något återfynd från lövsångarens övervintringsområde som ligger i Västafrika (den sydliga rasen) resp. östra och södra Afrika (den nordliga rasen). Däremot har vi från flyttningstiden, aug-nov resp. mars-maj (se kartan).

ÅTERFYND

Ringmärkningsplatsen (Ralången) anges med en fågel.

Höstflyttningen anges med en stjärna.

 1. Elmeskolan, Växjö 56 33 N 14 09 E
 2. Torhamns fågelstation 56 04 N 15 50 E
 3. Bingsmarken, Skurup 55 23 N 13 30 E
 4. Falsterbo fågelstation 55 24 N 12 50 E
 5. Rybachy, Kaliningrad, Ryssland 55 08 N 20 42 E
 6. Rijkevorsel, Antwerpen, Belgien 51 21 N 04 46 E

Vårflyttningen anges med en cirkel

 1. Danzigmand, Laesö, Danmark 57 19 N  11 11 E
 2. Amfisa, Arles, Bouches-Du-Rhone, Frankrike 43 27 N  04 39 E
 3. Sant Lluis, Menorca, Spanien 39 48 N  04 17 E
 4. San Javier, Murcia, Spanien 37 44 N  00 42 E
 5. Durir, Ait, Marrakech, Marocko 31 35 N  07 40 E
 6. Benyebka, Sidi, Oran, Algeriet 35 50 N  00 20 E
 7. Ain Mlila, Constatine, Algeriet 36 02 N  06 30 E

Text: Mats Thorin. Karta: Gunnar Wijk

 

Berguvsinventering

Mars månad är bästa tiden att lyssna efter ropande berguv. Man bör vara ute i skymningen, precis när solen har gått ned och en halvtimme framåt bruka den hoa som intensivast. Sedan kan den ju även höras senare under natten. Eftersom berguven under de senaste 10 åren har minskat så kraftigt, så har Birdlife Sweden utsett berguven till riksinventeringsart 2019-20. Dom lokaler som i början av 2000-talet hade ropande berguv bör vi besöka och lyssna av ordentligt, sedan kan man på gamla kartor hitta ett berg som är utmärkt med “uvaberget” där bör man också göra ett besök. Mer information om inventeringen hittar du här.

 

Inventeringar av berguv och kungsörn

Birdlife Sweden har utsett berguv till riksinventeringsart 2019. Det är nu i februari och mars som uvarna ropar som mest, men har vi några bofasta uvar på Höglandet? Ut och lyssna på lämpliga ställen i grynings- eller skymningstiden! Fullständig information om inventeringen finns att läsa här.

 

Årets samordnade vinterinventering av kungsörn har vi förlagt till helgerna 16-17/2 och 2-3/3 med helgen 23-24/2 som reserv om vädret första helgen är olämpligt. Det är viktigt att inventeringen görs på dagar med gynnsamma väderförhållanden (god sikt och vind) och att minst 4 timmars spaning genomförs om inte spelflykt observeras inom kortare tid. Val av dag bestäms tidigast torsdagen före aktuell helg. Inventeringstiderna är som tidigare år, dvs mellan kl 10-14.

Efter rapportering med inventeringsprotokoll betalar Länsstyrelsen samma ekonomiska kompensation som förra vintern, dvs timarvode + km-ersättning. Vi hoppas att ni återigen kan göra en god insats för att öka på kunskapen om kungsörnen och havsörnens uppträdande och status i länet.

Vänligen svara senast onsdag 13 februari ifall du kan delta så återkommer vi med upprop om lämpligaste dag inför respektive helg. Deltagare i inventeringen lägger vi in i sms-gruppen.  

Bästa hälsningar

Kent och Håkan

070-45 40 999 (Kent), 070-68 10 314 (Håkan)

epost: aquila56@gmail.com resp. hakan.soderberg@lantmateritjanster.se

 

Dax för förändring !

Efter fem år som webmaster är det nu dags för förnyelse!

När jag tog över ”jobbet” som webmaster för sidan fanns jag på plats i Aneby och kunde ha täta kontakter med Mats och Peter och hade därmed alla möjligheter att snabbt få ut information. När jag flyttade till Karskrona under 2015 hängde uppdraget med – distansarbete är ju inga problem i dagens IT -värld.

Under senare tid har jag dock märkt att jag trots allt tappat lite av den dagliga lokala kontakten och därför upplever jag att det nu är rätt läge att låta någon annan ta över stafettpinnen.

Att förnya och låta nya krafter-som kan se med andra ögon ta över är något som är nyttigt för alla verksamheter – oavsett inriktning. Därför är det extra roligt att nu lämna över till Samuel Hansson, Tranås. Samuel har ju erfarenhet av egen hemsida och Rrk :s hemsida och kan därför kunna ta över omgående. Anknytningen till Höglandet ger ju också goda möjligheter till förnyelse och nyskapande men också till tajta kontakter med Mats och AOK. Samuel har följande kontaktuppgifter:
Samuel Hansson Bondegatan 2 573 40 Tranås. Tel: 076 767 39 76, heliangelus@telia.com

Jag vill passa på att tacka alla läsare och besökare av sidan för förtroendet jag haft och för intresset att följa händelser på Höglandsobsar. En bra hemsida förutsätter också att det tekniska fungerar men framför allt att det kommer in artiklar, bilder och nyhetsmaterial till sidan. Därför tack även till Mats gott samarbete och för ovärderligt stöd och underlag till artiklar och rapporter- utan Mats hade vi inte haft någon sida. Stort tack också till Peter för all teknisk support.

Skulle ni missa Ölandsbron och hamna i Blekinge så hoppas jag ni hör av er för en tur i ett fantastiskt fågelrike

Hälsningar

Gunnar Wijk
0706-333 694 –  gunnar.wijk1@gmail.com

2019-01-19

Vinterfågelräkning på G…

Helgen 25–28 januari är det åter dags för “Vinterfåglar Inpå Knuten”, den stora räkningen av fåglar som besöker våra fågelmatningar.

Här finns all info om hur du gör….

 

2019-01-19

ÅRSMÖTE Torsdag 24 januari
kl 18:30 på Sealed Air

Glöm inte det!!!

2019-01-15

Skåne 12-13 januari 2019

Här kommer rapporten från Skåneresan i helgen

Hela tolv skådare deltog i resan som startade med besök i Halland och  avslutades i Lervik i nordöstra Skåne. Trots dåligt väder blev det 75 olika arter på listan. Reseledare var Peter Hörenius

Här är länken till hela rapporten

 

2018-12-15

Vi önskar alla våra medlemmar, sponsorer, samarbetsparters och besökare en

väl mött 2019!

 

2018-11-28

Degla,nytt naturreservat bildat

Nu är det klart att Länsstyrelsen i Jönköpings län har bildat ett nytt naturreservat i våran kommun. Det är ett 75 ha stort lövskogsområde, varav 19 ha är vatten, som ligger strax norr om Degla Gård. Syftet är att bevara ett stort sammanhängande sjönära område av triviallövskog med ädellövinslag. Området har även våtmark, hasselund och en alsumpskog vilket ger området en rik biologisk mångfald. Den sällsynta läderbaggen finns vid Botorp som ligger ca 2 km norr om Degla Gård, man hoppas att den även kan sprida sig till detta område.

Man kommer att sätta ut mulmholkar vilket syftar till att säkerställa en kontinuitet av livsmiljöer för insekter knutna till gamla ädellövträd. Bland fågelarterna finns det ett 10-tal rödlistade arter som är rapporterade under häckningstid, bl. a. mindre hackspett, bivråk och nötkråka. Sällsyntheter som har observerats är flodsångare och mindre flugsnappar. Under åren 1981-85 bedrev fågelklubben ett holkprojekt i området, förutom de sedvanliga holkhäckande arterna så noterade vi även att det fanns gott om hasselmus som gärna sov i våra holkar. Nu  kommer man att anlägga P-plats, informationstavla och eventuellt en strövstig genom området vilket skulle göra reservatet mer lättillgängligt än vad det är i dag.

Mats Thorin

 

2018-11-17

Härfågel i Hullaryd!

På fredagen den 16 november upptäckte Kenneth Persson en härfågel som födosökte på gräsmattan vid Telegården. Senare under eftermiddagen hade den rört sig bort mot Tingsvägen 10, där den senare tog nattkvist utanför Tingshuset. Idag, lördag, har den varit rörligt i flera trädgårdar i byn, och sågs borta vid cafet under eftermiddagen. Det var nu 14 år sedan vi sist såg en härfågel i Aneby, och detta är vårat första fynd under november månad.

2018-11-08

Artrallyt vanns av Kalmar OF

Kalmar OF vann Allhelgonarallyt i Småland 2018 på 121 arter, tvåa blir Tjust Fågelklubb med 115 arter och Aneby-gruppen hamnade på 99 arter

Över 300 skådare samlade ihop 146 arter i Småland. Hela listan kan du se här….

2018-11-08

 

Rapport från Ölandsresan 20-21 oktober

Klicka på bilden ovan så kan du läsa Björn Karlssons rapport från resan

 

 

2018-10-31

Smålandsartrallyt

Nu är det dags för en av årets höjdpunkter för oss fågelskådare i Småland. Det är Smålandsartrallyt som i år genomförs helgen den 3-4 nov. Som vanligt tävlar vi med ett gemensamt lag, Tranås/Aneby/Eksjö och i år går vi för seger, om vi inte skulle klara det så skall vi i alla fall få se 100 arter i år. Det bästa resultatet som vi har haft är 97 arter i från 2014. Som vanligt har vi en krysslista på hemsidan, den kommer Peter att uppdatera så ofta han hinner. Ni behöver bara vara ute och skåda, och sedan lägga in allt ni ser på artportalen.

I år kommer vi även att använda de nya grupperna av Whats App för att sprida informationen mellan skådarna. Ni som inte är med, och kanske är intresserade av att vara med kan kontakta Håkan Sterner (Eksjö) eller Berndt Dahnsson (Aneby).

Lycka till.

Krysslistan hittar ni här.

 

2018-10-24

Glöm inte….

Eksjö Konstförening bjuder in till föreläsningen  ”Fåglar på mitt sätt” med Gebbe Björkman från Ödeshög. Förmodar att ni är bekanta med Gebbe.  Gebbe som kan allt om fåglar och framförallt natur och djur runt Tåkern, dessutom är han en suverän konstnär och kan låta som de flesta fåglar.

Föreläsningen sker genom ett bildspel av egenhändigt tillverkade akvarellskisser.

Tisdag 30 oktober kl 18.30 – ca 20.00, Höglandssjukhusets Aula.

 

 

2018-10-07

Äntligen !

Den 6 oktober ringmärktes en ung dvärgsparv vid Ralångens fågelstation. Detta var första fyndet för Aneby kommun, och var därför mycket efterlängtad. Dvärgsparven häckar sällsynt i norra Sverige, man har gjort beräkningar på att det kan finnas 160 par, men det är mycket osäkert. Annars har dvärgsparven en östlig utbredning, men observeras årligen under hösten i södra Sverige. Våra vänner i Eksjö har ett fynd ifrån 21 nov. – 19 dec- 2009.

Mats Thorin

2018-09-27

Besök ifrån öst

Torsdagen den 27 september ringmärkte jag klubbens 3:e tajgasångare, dom två andra som också blev ringmäkta är ifrån 5 okt. 1985 och 18 okt 2014. Det var en bra morgon, och hela 96 fåglar ringmärktes. Tajgasångare fångades vid 10-tiden, och hängde då i det innersta nätet i början av vassgatan. Tidigare hade Lars Malmgren larmat ägretthäger ifrån södra Ralången, så jag visste att han fanns i närheten. Så jag slog en signal till honom, som då kom med stora kliv genom björkskogen.

Mats Thorin

 

2018-09-19

100 000 fåglar

Söndagen den 16 sep. kl 09:38 ringmärkte fågelklubben sin 100 000:e fågel sedan starten 1975. Det blev en rödhake, en art som vi nu har märkt över 3 000 ex av. Under dessa 43 åren är det många av klubbens medlemmar som har varit med och hjälp till. Kanske de har ringmärkt några fåglar, eller plockat dom ur näten. Några har varit med på pullmärkning i fågelholkar eller fått klättra i träden efter rovfåglar. Alla personer skall ha ett stort TACK.

 

Mats Thorin

 

2018-09-10

En bra sommar!

Nu har jag hållit på i två månader med höstens ringmärkning vid Ralångens fågelstation. Från dag ssummorna vid ringmärkningen kan jag utläsa att häckningen har gått bra i år för våra småfåglar. Det är kul att kunna konstatera, för man var lite orolig hur dom skulle klara värmen och torkan. Men det har ju varit gott om insekter, så det har säkert varit positivt för häckningsresultatet. Liknande resultat har även dom tre stora ringmärkningsstationerna i södra Sverige kommit fram till, jag tänker då på Ottenby,  Bingsmarken och Falsterbo. Så ut och njut av det stora fågelsträcket nu, för snart kommer snön…

Mats Thorin

 

2018-09-04

 

GLUTTA IN!

Manus Rahm skrev följande på Facebook idag

För er som vill hålla koll på de senaste fågelrapporterna finns nu ett alternativ till Dagens fynd i Artportalen – https://glutt.se!
Sidan hämtar senaste veckans fågelrapporter från Artportalen och filtrerar, sorterar och grupperar så att de mest spännande
fynden lyfts fram. Tanken är att man snabbt ska få koll på de senaste roliga fynden utan att dyka ner bland tusentals
rapporter – det ska räcka med en glutt.
Sidan fungerar lika bra på mobiler som större skärmar och innehåller en del extrafunktioner som jag vet att
många har efterfrågat. Glutta gärna in!

 

2018-08-18

Missa inte årets Bird Show i Falsterbo.

Här är lite info …….

 

2018-06-30

blåhake           Foto :Peter Hörenius


2018-06-02

Hyllingen – en film av Johan Lennings!

Hyllingen          Foto :Johan Lennings

du kan se filmen genom att klicka här

ses med fördel i helskärmsläge genom att klicka på
fyrkanten i nedre högra hörnet.

Om ni har en snabb uppkoppling gå  gärna in under
inställningar och välj HD-kvalitet så blir  upplösningen bättre

 


2018-06-02

Team B&B segrade i Big Sit!

Björn Malmgren

Björn Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 5 maj genomfördes Big Sit i Småland, totalt var det 15 lag som deltog i år.
Segrade gjorde ett lag ifrån Eksjö, det var Björn Karlsson och Björn Malmgren som satt vid Ingarpasjön, de observerade hela 78 fågelarter. De fick in några subrariteter så som rördrom, kattuggla och trädlärka. Ett annat lag från höglandet som kom på den övre halvan av tabellen var team M&M, alltså Martin Heinrich och Mats Thorin. De satt i Hyllingens fågeltorn, och observerade 66 fågelarter. Mer udda här var svarthakedopping och bläsgås.

Resultat listan

1. 78 arter Ingarpasjön, Eksjö

2.  76 arter Fridsnästornet, Draven

2.  76 arter Jäts badplats, Växjö

4.  72 arter Landsjöns fågeltorn, Jönköping

5.  67 arter Innaren, Brittatorp

5.  67 arter Narbäck, Gränna

7.  66 arter Hyllingens fågeltorn, Aneby

8.  62 arter Vässledasjön, Anneberg

9.  59 arter Barkerydssjön, Nässjö

10. 58 arter Husebymaden, Växjö

11. 53 arter Bergundasjön, Växjö

12. 52 arter Uppsjötornet, Nässjö

12. 52 arter Hökaviksudden, Åsnen

14. 47 arter Gisshultasjön, Nässjö

15. 36 arter Erstadskärret, Visingsö


2018-05-09

50 års kalaset!

fr.v. Tage, Edit, Ebba, Svea, Foto: Mats Thorin

Hyllingen Foto: Johan Lennings

Lördagen den 5 maj firade vi att Hyllingens naturreservat fyllde 50 år. Det var många, både unga och gamla, som kom ned till fågeltornet för att fika och tittade på fåglar. Länsstyrelsen hade dukat upp ett digert fikabord som smakade bra i solskenet. Vi i fågelklubben hjälpte till med artbestämningen på de fåglar vi såg, och dom som var med hela förmiddagen fick se hela 66 fågelarter. Representanter ifrån Aneby kommun fanns också på plats.

Mats Thorin

 


 

2018-05-09

Nu är nya “soffan” in klar och invigd

Lite högre ben och armstöd runt om – allt för ökad komfort och överblick!


 

2018-05-03

DAX för Big sitt. nu på lördag den 5 maj 04:00-14:00.

Ställer du/ni upp anmäler du/ni detta till Mats Thorin. Tel 070-2628798.


2018-04-29

Hyllingen 50 år Fira den 5 maj !

 

Har vi några pärlugglor på höglandet ?

 

Vi har nu var ute några kvällar och lyssnat efter ugglor, och jag tycker att det verkar väldigt tyst i år.

Några sparvugglor och kattugglor har vi hört, men inga pärlugglor ännu. På kartan ifrån Artportalen ser man att under de senaste 30 dagarna har det inte hörts en enda pärluggla här på höglandet.
Under samma period förra året fanns det minst 8 ropande pärlugglor. Kanske är det aktiviteten ibland oss fågelskådare som är dålig i år, eller så är det den sena våren som har gjort att de ännu inte kommit igång.
Nu finns det ju fortfarande chansen att det repar sig, april är ju oftast den bästa månaden för pärluggla.
Ut och uggla nu !!


2018-03-11

Över 1.000 arter !

Artportalen är ett fantastiskt redskap, här kan man på ett enkelt sätt samla sina observationer som man har i naturen. För oss som gillar listor är det bara att rapportera vad man har sett, sedan räknar artportalen samman din artlista. Jag har varit inne och tittat på hur det ser ut med listorna här på höglandet, och gjort en kort sammanställning på alla artgrupperna.

Vi börjar i Tranås, dom tre som ligger i topp där är Jörgen Josefsson 1975 arter, Ola Bäckman 580 och Martin Oomen 470. Jörgen är ju expert på kärlväxter här har han 1342 rapporterade, sedan har han 231 fåglar och 183 ryggradslösa djur. När det gäller Ola och Martin så har de samlat på sig mycket nattfjärilar.

Topp tre i Aneby är Mats Thorin 1125 arter, Jörgen Josefsson 923 och Göran Gustavsson 547. Här ser vi att Mats har en jämnare spridning med ryggradslösa djur 516 i topp (många nattfjärilar) och kärlväxter 345 samt fåglar 242. Jörgen fick i hop många växter när han inventerade “Smålands flora” i Aneby kommun. Göran har samlat på sig både fjärilar och fåglar.

I Eksjö har vi Elsie-Britt Bäckstrand i topp på 977 arter, hon har 523 kärlväxter, 213 fåglar och bara 78 ryggradslösa djur. Den sistnämnda gruppen borde hon lätt kunna förbättra, eftersom hon har vänner som lyser med kvicksilverlampor. Övriga två som har en bra lista är Hasse Bengtsson 811 och Björn Karlsson 715, båda två är gärna ute på nätterna och lyser efter nattfjärilar.

Så har vi Nässjö med Magareta Edqvist i topp på 1010 arter, hennes specialitet är ju kärlväxter 932, sedan har hon några ryggradslösa djur 37 och fåglar 30. Efter henne hittar vi Hasse Bengtsson igen på 640 och Patrik Johansson 604, båda är ju kända för att hålla på med insekter.

Mats Thorin


2018-02-21

Sidensvans ringmärkt i Aberdeen Scotland besöker Eksjö

En färgmärkt sidensvans som nyligen besökte Björns matning på Castmans väg Eksjö var ringmärkt i Aberdeen NE Scotland. Läs mer här….

2018-02-12

Rapport från resa till Garphyttan 10 februari

 

Vi blev hela 16 personer som följde med på resan till Garphyttans nationalpark i arla morgonstund.
Trots att det inte blev många dagskryss i artlistan (ett 20-tal)  blev belöningen ändå mycket stor. Att se/höra
sju olika hackspetts arter på en och samma lokal lär bli svårt att överträffa.

Här är hela rapporten….


2018-01-31

Talgoxen i  topp i årets vinterfågelräkning!

Efter en första summering kan vi åter konstatera att talgoxen är vanligast vid vinterfågelräkningen i Sverige och Aneby. I Jönköpings län segrade dock gråsiskan. (här i Blekinge är dock Begfinken klart störst vi har ju fortfande över 100 000ex som drar omkring i bokskogarna  GW)

Vill du se mer detaljer om resutatet i din kommun  och/eller län?

här är länken till resultaten....


2018-01-30

Årsmötet 25 jan. 2018

 Nu har klubben genomfört sitt 47:e årsmöte, vi var 24 personer som deltog. Eftersom det blev omval på samtliga poster så var den delen av årsmötet ganska snabbt avklarat. Från våtmarksgruppen informerade Roland Lundgren om restaureringen av Hyllingen, nu återstår bara några småsaker att åtgärda för länsstyrelsen under 2018.
Conny Askenmo informerade om vad som har hänt med vindkraftsparken vid Bordsjö, det mest intressanta var väl att länsstyrelsen har sagt nej till hela projektet, så nu blir det spännande att se vad som händer.
I verksamhetsrapporten kunde vi läsa att klubben under 2017 hade gjort fyra lite längre resor det var Skåne 14-15 jan. Öland 20 maj, Skåne 9-10 sep. och Öland den 21 okt.
Vi har deltagit i både Big Sit och Smålandsrallyt. Vi har ringmärkt 6 010 fåglar och haft två guidningar vid fågelstationen.
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 123 stycken, vilket är mycket bra. Under året gjorde klubben en vinst på 3 000:- och vi har en bra ekonomi vilket är värdefullt.
Till kvällens föredragshållare hade vi bjudit in Jan Blomqvist ifrån Huskvarna, han visade bilder och berättade om sin resa till Iran. Mycket vackra och trevliga bilder ifrån ett spännande land.
som vanligt bjöd klubben på kaffe och semla.

Mats Thorin


2018-01-24

Vårprogrammet för Aneby OK är nu klart!

Du kan läsa det i menyn härintill eller i pdf-filen här…


2018-01-23

Glöm inte årsmötet nu på Torsdag den 25 januari kl.18:30!

Plats: som vanligt på i Sealed Airs kontor på Påtorpsvägen 2

Vi bjuder på kaffe och semla.

Efter årsmötet visar Jan Blomquist från Huskvarna bilder från en Resa i Iran

Välkomna !


2018-01-18

Rapport från Skåneresan

Vattenpiplärka, foto Björn Karlsson

Här kommer rapporten från årets första programpunkt- X-resa till Skåne.
Det är fantastiskt vad mycket fåglar det finns i Skåne under vintern, på flera ställen ser man stora flocka med rastande gäss. Och när man kör genom landskapet så är det överallt rovfåglar, främst glador, tornfalkar och ormvråkar. De sju deltagarna gjorde till att börja med en avstickare till Halland och fick en bra start på resan med obs av den Större Gulbenan som varit på plats sedan december. Samtliga var mycket nöjda med resan,och totalt observerades 83 fågelarter.

Här är länken till hela rapporten     Skåne jan 2018.pub


2018-01-14

Vinterfåglar Inpå Knuten 26 – 29 Jan 2018

Sista helgen i januari genomförs som vanligt den årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige. Det är ett evenemang som arrangeras av Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige och som startade år 2006. I år är det således trettonde året i rad.

Vinterfåglar Inpå Knuten är flyttad till en ny hemsida med tillhörande uppdaterad app. All historisk data är också flyttad, inklusive dina tidigare rapporter om du har några. Oavsett om du räknar för första gången eller om du har varit med i många år, så är det viktigt att du så snart som möjligt registrerar dig eller begär ett nytt lösenord på nya sidan: Vinterfåglar Inpå Knuten.

Länkar och genvägar till Vinterfåglar Inpå Knuten finnsockså påhemsidan BirdLife.

Den nya appen finns både på App Store och Google Play. Den appen du hade förra året går inte att använda. Radera eller uppdatera till den senaste versionen.


2017-12-18

NNN_9438

Glöm inte att fylla på i fågelmatningen!


17-12-04

Invasion av gråsiskor

20171110-4591gråsiska

Gråsiska Foto: Mats Thorin

20171021-4503snösiska

Snösiska Foto: Mats Thorin

 

 

 

 

 

 

 

 

Just nu har vi en kraftig invasion av gråsiskor i södra Sverige, man ser dom lite överallt när man är ute och skådar och de börjar nu även komma fram till våra fågelmatningar. Vid Ralångens fågelstation har jag under 18 okt-30 nov ringmärkt 2 599 gråsiskor, 33 brunsiskor och 10 snösiskor. Hitintills har gråsiskorna givit två återfynd, en fågel fångades vid Nidingens fstn. efter 17 dagar. Den andra återfångades vid Gedser fstn. på Själland efter 22 dagar. Till Nidingen är det 187 km och till Gedser är det 408 km. Själv har jag kontrollerat en gråsiska som hade blivit ringmärkt tidigare i höst, den var då märkt på Örskär i norra Uppland. Så min forskning visar att årets invasion kommer ifrån NO och flyttar bort mot V-SV. Nu hoppas jag på fler återfynd som stärker mitt påstående.

Mats Thorin


17-11-12

“En fågelresa genom Sverige”. 

Tisdagen den 28 november kl 19.00 kommer Kent-Ove Hvass att visa bilder i Norråsaskolan, Nässjö.
Han kallar bildspelet “En fågelresa genom Sverige”.
Nässjö OK bjuder in alla skådare och naturintresserade på Höglandet till denna bildvisning.

Fritt inträde.

17-11-11

Kalmar överlägsna i Allhelgonarallyt i Småland 2017
Vi har nu fått fram ett slutresultat för Allhelgonahelgens artrally i Småland, som bjöd på både
värme, regn och dimma. Samtliga 20 deltagande lokalföreningar har redovisat både artlistor och
antal deltagare, där klubbarna på Höglandet likt tidigare tävlar tillsammans. Kalmar OF vinner i år
igen och nu i överlägsen stil på hela 122 arter – vi lyfter på hatten och gratulerar till ett
imponerande resultat! Tvåa blir Jönköpings FK med 113 arter och på tredje plats hittar vi Tjust OF.
Mycket glädjande är också att detta evenemang växer i omfattning och i år hade vi sammantaget
hela 315 skådare ute i fält under helgen. Därmed är rallyt i Småland ett av de allra största i hela
landet. Hela listan har du här…..

 

17-11-08

“Dumsnutarna” kommer snart !

 Fågel Tallbit Jkpg 171023_2692_redigerad-2_resize tallbit sept -nov 17
Tallbit, Jönköping Foto: Peter Berglin.             Karta visar fynd i S Sverige 1 september – 8 november (blå prick =flera fynd)

Just nu verka det bli en invasion av tallbit hos oss i södra Sverige. De första fåglarna har redan observerats, så som 1 ex Jönköping 22-27 okt. 3 ex Skillingaryd 23 okt. och 1 ex Kråksmåla 26 okt. Senast det var en ordentlig invasion i södra Sverige var vintern 2000/2001, därefter har enstaka strö observationer gjorts. Senast man hade tallbitar i Tranås var i januari 2013, samma år var det även i Aneby under februari månad. Eksjö har haft på senare år, då 1ex observerades vid Högsjöhult i nov 2015, i Nässjö ser det lite annorlunda ut, här har man sett tallbitar nästan årligen, och dom senaste är ifrån förra året, både i mars och december. Så nu får vi hoppas att tallbitarna kommer ner och lyser upp den mörka årstiden vi har framför oss.


17-10-25

Smålandsrallyt!

Sidensvans 2Vitkindad5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart är det dags för en av årets höjdpunkter för oss fågelskådare i Småland. Det är Smålandsartrallyt som i år genomförs helgen den 4-5 nov. Som vanligt tävlar vi med ett gemensamt lag, Tranås/Aneby/Eksjö och i år går vi för seger, om vi inte skulle klara det så skall vi i alla fall få se 100 arter i år.
Det bästa resultatet som vi har haft är 97 arter i från 2014. Som vanligt har vi en krysslista på hemsidan, den kommer Peter att uppdatera så ofta han hinner. Ni behöver bara vara ute och skåda, och sedan lägga in allt ni ser på artportalen.
I år kommer vi även att använda de nya grupperna av Whats App för att sprida informationen mellan skådarna. Ni som inte är med, och kanske är intresserade av att vara med kan kontakta Håkan Sterner (Eksjö) eller Berndt Dahnsson (Aneby). Lycka till.

Mats Thorin

Länk till Krysslistan finns Här.


17-10-01

Vingbandstider!

Roland1 Tajgasångare 

Just nu pågår en invasion ifrån öster, det är små gröna sångare med vingband som besöker oss. På en isolerad ö i Östersjön kan det inte vara svårt att hitta dom, men för oss som bor på det småländska höglandet är det en tuff uppgift, men inte omöjlig. Första fyndet av tajgasångare i våra trakter var en ringmärkt fågel vid Ralångens fstn. den 5 okt. 1985. Aneby har därefter ytterligare två fynd, dels Askeryds skola den 26 okt. 2009 och ännu en ringmärkt vid Ralångens fstn. den 18 okt. 2014. För Tranås del gjordes det första fyndet vid Katarp den 22 nov. 2014 och året därpå gjordes två fynd. Ett vid Näckströmsområdet den 17 sep. och sedan hela 2ex. vid Östanåparken den 26 sep. Nu i år har de haft en vid Fiskarhemmet den 24 sep. När det gäller Eksjö och Nässjö så har de ännu inga godkända fynd. Men dom finns därute och så ut och slit i fält.


17-09-23

Slutfräst ! ?

 20170921-4340norr söder

Tyvärr har man nu tvingats avbryta fräsningarna av strandängarna vid Hyllingen. Vattnet har nu stigit så mycket att det inte längre går att köra med så tunga maskiner. Den östra sidan av sjön är klar, men när man började på den västra sidan så gick det inte längre att fortsätta. Ingen vet när de kommer tillbaka och gör färdigt, det beror ju på vädret.

17-09-03

Hyllingens strandängar

20170912-4020Foto 1. 20170912-4023Foto 2. 

Just nu pågår restaurering av Hyllingens strandängar. Det är två ombyggda pistmaskiner som fräser bort allt gräs och sly. På de frästa ytorna skall man sedan så ett gräs som lämpar sig för kreatur. Under våren kommer nämligen lantbrukare Frannson att släppa ut ungdjur runt sjön. Det är länsstyrelsen som bekostar fräsningen och de kommer även se till så att det blir ett stängsel uppsatt för djuren. 2018 kommer att bli ett spännande år för den “nya” Hyllingen.

Mats Thorin


17-09-03

Nytt fågeltorn

 Länsstyrelsen har nu fått byggnadslov för ett nytt fågeltorn på den västra sidan av Hyllingen. Tornet kommer att placeras ungefär där fågelklubben i dag har sin “soffa”. Detta torn ger oss nu möjligheter att se ner i Hyllingen på rastande änder och gäss, det har ju varit lite svårt när vi står vid soffan. Det blir ju även mer tillgängligt eftersom det ligger närmare samhället och  det blir inte så långt att gå. En P-plats kommer att iordningsställas i nära anslutning av tornet.


17-08-16

Nytt naturreservat

degla3

Det ligger ett förslag ifrån länsstyrelsen i Jönköpings län om bildandet av ett nytt naturreservat. Det är ett 75 ha stort lövskogsområde, varav 19 ha är vatten, som ligger strax norr om Degla Gård. Syftet är att bevara ett stort sammanhängande sjönära område av triviallövskog med ädellövinslag. Området har även våtmark, hasselund och en alsumpskog vilket ger området en rik biologisk mångfald. Den sällsynta läderbaggen finns vid Botorp som ligger ca 2 km norr om Degla Gård, man hoppas att den även kan sprida sig till detta område.

20170601-372mi. flugHasselmus 2.

Bland fågelarterna finns det ett 10-tal rödlistade arter som är rapporterade under häckningstid, bl. a. mindre hackspett, bivråk och nötkråka. Sällsyntheter som har observerats är flodsångare och mindre flugsnappar. Under åren 1981-85 bedrev fågelklubben ett holkprojekt i området, förutom de sedvanliga holkhäckande arterna så noterade vi även att det fanns gott om hasselmus som gärna sov i våra holkar. När det blir reservat så kommer man att anlägga P-plats, informationstavla och en vandringsled genom området vilket skulle göra området mer lättillgängligt än vad det är i dag.

Mats Thorin

Är du intresserad av detaljerad information? – kontakta mig

 

17-06-21

Vi önskar er alla en riktigt Skön Sommar !

NNN_0849BC

17-06-21

God “jaktlycka” på fjärilsaktiviteten härom kvällen.

Här är några exempel


17-06-12

Säsongens sista programpunkt 16/6.

vår4

Vi tänder upp våra lampor med våglängd som attraherar nattfjärilar. I år tänker vi tända upp vid Kvarnarps gård i Eksjö.

Samling kl 21.00. Kolla gärna vårt forum där uppdateras informationen om det blir några förändringar!

Hela inbjudan hittar du här…..


17-06-03

Fågelguiden nu äntligen för androidanvändare!

fagelguiden

Den efterlängtade fågelappen, som bland annat innehåller 700 fågelarter, 750 läten och 3500 illustrationer har nu släppts till smartphones så som Samsung, Google, Huawei, LG, HTC, Sony eller Fairphone. Priset ligger på 145 kronor.

Länken är här….


17-06-03

En femstjärnig fågellokal

Askeryds säteribsvarthb

Foto: Mats Thorin o Peter Hörenius

När man anlägger ett nytt viltvatten så kan man aldrig vara helt säker på hur fåglarna kommer att reagera på det. Så när Bordsjö AB byggde ett viltvatten vid Askeryds säteri 2010 så var nog tanken att man skulle släppa ut lite gräsänder, som man sedan under hösten kunde bedriva jakt på. Nu sju år senare har viltvattnet blivit en av det bättre fågellokalerna i Aneby kommun. När vi besökte lokalen den 31 maj fanns det 20 svarthakedoppingar, och flera av paren hade påbörjat bobygge. En sothöna har för första gången genomfört en häckning och hade nu 6 ungar ute. Ett par sångsvan hade också fått ur sina ungar, i år blev det 6 ungar. En hane av snatterand rastade, och sedan fanns allt det vanliga så som gräsand, kricka och knipa

 

17-05-12

Mer åtgärder vid Hyllingen

strandäng

Strandängen norr om fågeltornet

Länsstyrelsen har i år fått mer pengar av Naturvårdsverket som skall användas för natur-vårdsarbeten i Jönköpings län. En del av dessa pengar kommer de att använda vid Hyllingens naturreservat. På sensommaren, när häcknings-säsongen är över, kommer man att ytfräsa strandängarna runt hela sjön. Sedan kommer man att så in nytt gräs, och då blir det något som tål översilningar och som djuren gillar att äta. Området på östra sidan av sjön och norr om fågeltornet kommer att stängslas in. Här kommer arrendatorn på Ängs Gård att bedriva betning med ungdjur 2018. P-platsen upp vid gården kommer att grusas upp, och även vägen ned till tornet kommer att få nytt grus. Om de får byggnadslov så kommer ett nytt fågeltorn att sättas upp på den västra sidan av sjön, i närheten av vattenverket. På så sätt får  man medljus på kvällen, och man kommer närmare samhället. Detta kan göra att fler personer besöker Hyllingens naturreservat, vilket vore kul.

Mats Thorin


17-04-25

hyllingen invign


17-04-19

OBS! KRYSSAR-RESAN flyttad till 30 april

Rapporten från Skåneresan i januari finns nu i dokumentsamlingen länk här…..

17-04-11

Nu har vi flyttat

lokalen

lokalen2b

Efter att vi i nästan 43 år har haft samma klubblokal, så har vi nu valt att flytta. Vi fick en förfrågan från fastighetsägaren om vi kunde tänka oss att hyra en lokal tillsammans med hjärt- och lungsjukas förening. Eftersom denna lokal var större och fräschare så tyckte vi att det skulle bli bra. Den är till och med så stor att vi nu räknar med att ha våra årsmöten där.

Den ny adressen blir då Konserthusgatan 9 D med ingång på baksidan.

Mats Thorin

 

17-04-03

ÖPPET HUS

 Knölsvan1

Lördagen den 8 april har vi Öppet Hus för allmänheten i Hyllingens fågeltorn mellan kl: 7-11. Vi kommer att informera om restaureringen av fågelsjön, samt hjälpa till med artbestämning av de fåglar som vi ser. Självklart är även medlemmar välkomna ner och hälsa på.

Vi ses
Roland, Lars och Mats


17-03-22

Nu är vi igång

Fågelskådningen för daglediga på tisdagarna har blivit en succé. Nu har vi besökt både Eksjö och Aneby och vi har blivit ett glatt gäng som fikar och tittar på fåglar. Men det finns plats för flera, nästa träff är vid Säbysjön i Tranås den 28 mars kl: 09:00. Vi ses

Mats Thorin


17-03-22

Se fågelkonst av ölandsornitologen/konstnären Peter Nilsson i Tranås

Utställning Peter Nilsson 2017_resize

Tranåsbygdens konstförening bjuder in Ölandsornitologen/konstnären Peter Nilsson till en utställning i konstföreningens lokaler. Peter har bl.a. gjort illustrationerna i boken “Ölands fåglar”

Vernissage fredagen den 31 mars kl. 17.00 – 19.00 och utställningen pågår till och med söndagen den 16 april.


17-03-22

Triss i fågeltorn i Nässjö

a b c
Fågeltornen vid  från vänster: Uppsjön ,Vässleda, Barkeryd. Foto Lars Rignell

Fågeltornet vid Vässledasjön (mitten)är nu klart. Dessutom är tornet vid Barkerydssjön nu upprustat sedan området blev naturreservat. Tillsammans med tornet vid Uppsjön har nu alla fågelintresserade i området fått  bättre förutsättningar för skådande i kommunen.


17-03-08

Skåda med oss…..

 

Lagom till vårens ankomst !? så drar Håkan Sterner och Mats Thorin igång en ny aktivitet i fågelklubben. Den vänder sig till er medlemmar som är lediga en dag mitt i veckan. Man behöver inte vara pensionär, det kan ju vara så att du jobbar oregelbundna tider, och har en ledig dag mitt i veckan. Tanken är att vi träffas på tisdagar, och kommer då att alternera mellan dom tre kommunerna, Tranås, Aneby och Eksjö. Aktiviteten består av fågelskådning och egen medhavd fika, är det något som du undrar över så går det bra att ringa
Håkan 070-5721026 eller Mats 070-2628798. Vi ses i Eksjö tisdagen den 14 mars samling vid Abborraviken kl: 09:00 och Aneby tisdagen den 21 mars vid “soffan” kl: 09:00 o.s.v.


Glöm inte bildvisningen torsdag 2 mars kl 18:30

AnnCharlotte Pettersson visar bilder från en resa till Gambia november 2015.
Vi träffas i klubblokalen och fikar som vanligt för en tia.


17-02-16

Nu drar det igång-Det stora fågeläventyret

det-stora-fagelaventyret-gigi-sept

Tisdag den 21 februari 2017 kommer SVT börja sända storsatsningen på fågelskådningstävlingen Det Stora fågeläventyret.
Själva upplägget går ut på att sju lag med en kändis och en fågelskådare i varje ska tävla i olika moment som har med fågelskådning att göra. Tävlingarna har pågått under tre veckors tid och det blir bland annat någon form av artrace där det gäller att se så många arter som möjligt, men även betydligt lugnare moment. För att det ska bli bra tv krävs det dock bildbevis på observationerna och det är Gigi Sahlstrand som avgör vad som godkänns.

– Alla tävlingar är miljömedvetna, berättar Gigi Sahlstrand. Det är fötter eller andra hjälpmedel som ej går på fossila bränslen som gäller. Det enda bränslet som förbrukas under tävlingarna är svett.

Missa inte detta tillfälle att hjälpa till att sprida fågelintresset och våra aktiviteter till vänner och bekanta !

Första avsnittet ses på SVT 21 februari kl. 20:00.


17-02-12

Våren är på G…. anmäl dig till Fågelkalendern!

DSC_6150

Våren 2017 startar ”Fågelkalendern”, en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna delta.

Fågelkalendern är en del av Naturens kalender, som följer årstiderna genom att samla in observationer av olika arter. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är huvudman och samarbetar med Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige och Artportalen. För närvarande finns även Växtkalendern och Bikalendern inom Naturens kalender.
För mer information se: www.naturenskalender.se.


17-02-06

AOK:s vårprogram är nu klart.

Programmet hittar du i menyn härintill och en pdf-fil för nerladdning finns under rubriken “AOK-dokument”

17-01-28

Samordnade örninventeringar helgen 4-5/2

Det planeras en samordnad örninventering mellan Östergötland och Jönköpings län till helgen 4-5/2. Om så kommer närmare info till veckoslutet (val av dag pga väderprognos inför helgen). Inventeringsområde Västra Lägern till gränsen mot Kalmar län (Södra Bråta). Har ni möjlighet att delta hör av er till mig kan vi organisera oss och tala om för östgötarna vad ni sitter i så fall! Tid 10-14.

Håkan  070-68 10 314

17-01-28

Vinterns samordnade örninventeringar helgerna 11-12/2 och 25-26/2

077K-Foto-Anders-Blomdahl

Bild på en adult ringmärkt hona vi efterlyser. Hon är märkt i nordligaste Finland 2004 och besöker utfodringen på Store mosse regelbundet. I vinter har hon setts så gott som dagligen sedan början av januari t.o.m 23/1. Lägg märke till den asymmetriska teckningen i undervingen. Foto: Linda Jonasson, Nättraby

Den milda vintern påminner om förra året då kungsörnarna var snabba att komma igång med häckningen. Ett par låg då på ägg redan i början av mars. Spelflykter i februari är därför troliga och därmed har vi lagt de samordnade örninventeringarna  helgerna 11-12/2 och 25-26/2 med helgen 18-19/2 som reserv om vädret första helgen är olämpligt. Vädret styr val av dag vilket vi kan bestämma tidigast torsdagen före aktuell helg. Räkna med inventeringstider som tidigare år, dvs mellan kl 10-14.

Med utgångspunkt från observationer i tidigare inventeringar är följande områden prioriterade i länet:

Nordöstra Aneby k:n/norra och östra Eksjö k:n
Grännaskogarna/södra Holaveden (Jönköping/Tranås k:n)
Bare mosse (Jönköping k:n)
Komosse – Mosshult – Trollamossen (Jönköping/Vaggeryd k:n)
Hestra/Bjärsved (Gislaved k:n)
Östra/sydöstra Vetlanda k:n
Tomtabacken (Nässjö/Vaggeryd/Sävsjö k:n)
Dala mosse (Värnamo k:n)

 Örngruppen motar dock alla intressanta observationer

Vänligen svara senast 5 februari ifall du har möjlighet att delta alla eller någon av helgerna så återkommer vi med upprop om lämpligaste dag inför respektive helg. Du som deltar kan gå med i sms-gruppen och därmed ta del av observationer från övriga deltagare som är ute i fält.

Kent och Håkan

070-45 40 999 (Kent), 070-68 10 314 (Håkan

 


17-01-24

Vinterfågelräkning nu i helgen!

NNN_4223

Tofsmes Foto Gunnar Wijk

Helgen 27–30 januari är det åter dags för “Vinterfåglar Inpå Knuten”, den stora räkningen av fåglarna som besöker våra fågelmatningar.

Läs mer här…..

GLÖM INTE ÅRSMÖTET på Torsdag 26 januari på SealedAir


17-01-17

Nytt på “Nässjö” sidan

Vårprogrammet är nu uppdaterat. Vidare så har två nya fågeltorn/plattformar uppfört i kommunen.
Mer info på Nässjö sidan  eller direkt här….

17-01-14

Välkomna till årsmöte!

Horned-Puffin Red-Phalarope

 Torsdagen den 26 januari har Aneby Ornitologiska klubb sitt årsmöte, efter sedvanliga förhandlingar så har klubben bjudit in Samuel Hansson ifrån Tranås som kommer att berätta om fåglar i Alaska och Colorado. Vi träffas i konferensrummet på Sealed air kl: 18:30. Det kommer även att finnas möjligheter att direkt av författaren köpa den numera populära fågel-boken “Fåglar i Tranås kommun”. Den kostar 250:- och det går bra att betala med Swish.


17-01-06

Rapportkommittén

Foto Mats Thorin

Nu har rrk i Jönköpings län haft ett nytt möte (12 dec). Det var flera fynd ifrån våra trakter
som blev godkända. Mer finns att läsa på rrk:s hemsida :www.rrkjonkoping

direktlänk: hemsida ….

direktlänk: arkivet…


17-01-02

Dax för årets första programpunkt – 14-15 jan. Vinterresa.

nnn_5213

Snösparv, Torhamn Foto G.Wijk

En nygammal tradition där vi åker iväg på en tvådagars årskryssar-resa. Det troliga blir väl söderut med en övernattning på något skånskt vandrarhem. Lite förberedelser behövs så vi måste ha in anmälan senast 9/1 till Björn Malmgren 0705-654833.


16-12-14

god-jul-o-gott-nytt-a00r


16-12-09

Julklappsproblem?  Här kommer ett hett tips!

20160928-9324hemsidan

Omslag-till-boken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en mycket imponerande bok som vänder sig till alla fågelintresserade. En kunskapsbank med fakta som sträcker sig över en tidshorisont på 60 år inom Tranås kommun. Boken presenteras på ett mycket intressant, lättlöst och informativt sätt. Det finns en detaljerad och välskriven förteckning över de 251 arter som observerats i Tranås kommun. Som läsare får du en guidad tur vad Tranåsbygden kan erbjuda i fåglarnas fantastiska värld genom den skickliga och kunniga ciceronen Samuel. Som läsare delges du generöst om olika biotoper och dess förutsättningar att kunna erbjuda ett rikt fågelliv. Årstidernas växlingar som berättar hur sträcket av flyttande fåglar passerar inom kommunen. Även epitetet nattfåglar och allmänna skådartips avhandlas. Bildmaterialet är rikt där läsaren serveras många vackra och fina bilder. Det är ett sant nöje att rekommendera denna illustrativa och mycket gedigna fågelbok till var och en som fascineras av fåglarna spännande liv.

/Roland Lundgren

Boken kostar 250kr och finns bl.a. på turistbyrån i Tranås. Titel: Fåglar i Tranås kommun. Författare: Samuel Hansson


16-11-29

“Nya” Hyllingen börjar bli klar!!!

h02

Nu är det mesta av grävningarna avklarade, och man kan se hur fantastiskt inbjudande den nya Hyllingen ser ut. Det kommer att bli otroligt spännande att se hur fåglarna kommer att ta sig an den nya sjön. Till att börja med kommer det ju att vara ganska brunt och tråkigt, men sedan när det börjar att växa på muddermassorna, så tror jag att det blir bra. Som ni ser på bilden så innehåller sjön en massa öar och vikar, vilket säkert kommer att gynna fågellivet.

Mats Thorin


16-11-25

Resultatet från årets Smålandsrally 5-6 november är nu klart.

nnn_4223-kopia

Tofsmes saknades helt på Höglandet medan St. Hackspett rapporterades flitigt. Foto Gunnar Wijk

Resultatet för oss på höglandet blev ganska klent i jämförelse med tidigare år.

smalrally2016


2016-11-10

Arbetet med Hyllingen fortskrider!

hylli

Nu är det full fart på grävningarna vid Hyllinges naturreservat, den stora amfibiegrävskopan tar sig lätt fram i träskmarken.
Man bygger häckningsöar och gör små vikar i den nya sjön. Som ni ser på flygbilden så var det verkligen dags att göra något
åt igenväxningen av Hyllingen, det fanns ju inte längre några klarvattenytor.
Man har även startat upp renoveringen av fågeltornet genom att slipa och olja in det.

 

2016-10-26

Nu är det åter dax för Smålandsrallyt

Foto: Lappuggla -Håkan Sterner Hökuggla, SibJärnsparvo Nunnestenskvätta-GunnarWijk

Foto: Lappuggla -Håkan Sterner.  Hökuggla, Sibirisk Järnsparv o Nunnestenskvätta-Gunnar Wijk

 

Helgen den 5-6 november är det åter dax för Smålandsrallyt, som vanligt kör vi med ett gemensamt lag på höglandet (Tranås/Aneby/Eksjö). I år satsar vi på att vinna, och för att nå dit måste vi se över 100 arter. Förutsättningarna i år är bättre en någonsin, ett inflöde av järnsparvar, skvättor och lite andra östliga fåglar gör att vi nu bör se över hundra arter. Inte nog med det, utan vi har även chansen att se både lappuggla och hökuggla.

Som vanligt är det smidigaste om du lägger in dina observationer i artportalen, det går även bra att ringa eller sms mig. Vi kommer att lägga ut en artlista på hemsidan där du ser  vilka luckor som vi har. Nytt för i år är att vi som skådar i Aneby numera har ett lokalt fågellarm, här kommer jag att fortlöpande under dagen informera om hur det går.

Vi ses i fält / Mats Thorin

Här kan du se resultaten från tidigare år…..

Här ser du resultatet efter Dag 2-uppdatering söndag 21:00


2016-10-10

Höglandsskådare på september resa i Bulgarien.

bild1

Björn Karlsson, Eksjö genomförde nyligen en skådarresa i Bulgarien med  några vänner.

Den intressanta rapporten från resan kan du läsa här…..
Vidare hittar du fler bilder på flickr från resan här https://flic.kr/s/aHskKygEXH


2016-10-05

Regional Rapportkommittén för Jönköping Län har haft möte.

rrkjkpg

Samuel Hansson meddelar att man nyligen haft höstens första möte  i Rrk.
Protokoll och behandlade fynd ligger ute på hemsidan (www.rrkjonkoping.se)
och alla rapporter från Höglandet godkändes.
Vidare meddelas att har Martin Widén ersatts av  Johan Wallander som ledamot i Rrk.
Botanisera gärna på Rrk hemsida för mer info om Rrk arbetet. Klicka på bilden för direktlänk.


2016-10-02

Lyckad klubbresa till Öland – igen!!!

kusthe0a3609-600x360

 

Kl.  05.30 den 18 september startade årets höstresa där tre tappra klubbmedlemmar deltog- Peter H, Lars M och Håkan S.
Det hade rapporterats tajgasångare, tajgablåstjärt och hökuggla från Öland så beslutet om resmålet var enkelt. Första anhalt blev Beijershamn där det myllrade av rastande änder och vadare. Sedan vidare till Ölands Södra udde där bl.a Ejder och Sjöorre sträckte. Här obsades också skärpiplärkor och enTajgasångare. Därefter besöktes Södra lunden och Schäferiängarna. Färden fortsatte vidare norrut på östra sidan till Sebybaden där bl.a roskarl kunde läggas till dagslistan. Sista obsen på Öland blev en Hökuggla som visade upp sig strax söder om Färjestaden.

 


Sammanfattningsvis blev det en synnerligen lyckad skådardag för del.tagarna. I stort sett allt som rapporterats på ön sågs .(bara Höksångaren missades).

Bilderna på Tajgasångare och Kustsnäppa är tagna av Håkan Sterner, Hökugglan är tagen av  Peter Hörenius.

Hela rapporten med alla detaljer är skriven av Lars Malmgren och finns här ………..  ( den finns också under rubriken Dokument AOK i menyn ovan)


2016-09-12

Fågeltornet i Barkeryd rivs!

Fågeltornet vid Barkerydssjön kommer att rivas med början  idag den 12/9. Det är Länsstyrelsen som har beslutat att ersätta det nuvarande tornet med ett nytt.


2016-09-11

Hyllingen

20160906-8941hyllingen

Arbetet med att restaurera Hyllingen fortsätter framåt, nu är man klar med den sedimentationsdamm som ligger i sjöns södra del (se foto). Man har också grävt den nya kanalen som kommer från Bredestad och rinner ut i sedimentationsdammen. Tack vare den torra sommaren, så går har det gått bra att gräva i områdena runt sjön. Nu väntar vi bara på att den specialbyggda amfibermaskinenen skall komma och börja med själva sjön.

Mats Thorin


2016-09-02

Änligen…………

 20160829-8765 Hyllingen

Den 29 augusti kommer att bli en historisk dag för fågelklubben, idag påbörjades äntligen arbetet med att restaurera Hyllingens naturreservat. Det har varit en lång väntan och många skrivelser till länsstyrelsen, jag såg i ett protokoll ifrån 1984 att vi hade skicka in en anmodan om att något måste göras åt Hyllingen. Förhandlingarna pågick i två år, och 1986 gjordes en överenskommelse med länsstyrelsen om att en restaurering skulle genomföras i augusti 1987. Men när tiden hade passerat så förstod vi att vi hade blivit lurade, nu är vi där igen med samma länsstyrelse, men med ny personal. Nu återstår att se om projektet kommer att genomföras så som det är planerat. Personligen kan jag känna att jag har förlorat 30 år med Hyllingen som en fågelsjö, men det är bara att gratulera ungdomarna i klubben att det får något spännande att se fram i mot.

Mats Thorin


2016-08-23

Höstprogrammet 2016

är nu på plats – läs mer i menyn härintill.
Häng på och delta i höstens aktiviteter, träffas, upplev och skapa trivsel.
Programmet finns också som nerladdningbar pdf under AOK /dokument. eller direkt här…..


2016-08-01

Ny bok “Fåglar i Tranås kommun”

Omslag-till-boken

Fåglar i Tranås kommun är en bok som vänder  sig till fågelintresserade på alla nivåer. Här ryms kunskap om kommunens varierade fågelliv och artrikedom -med  detaljerad info om de 251 arter som observerats i kommunen och mycket mer. Boken kostar 250kr och finns bl.a. på turistbyrån i Tranås.
Läs mer om boken här….

Kontakt E-post: heliangelus@telia.com


2016-08-01

Skåda i Camargue?

camar

Två av de absolut bästa fågellokalerna i Europa, Camargue och Le Crau, finns i södra Frankrike Vi har fått erbjudande om att hyra en studio(mindre lägenhet) i höst.

Intresserad? Läs mer här…….


2016-07-18

Nytt naturreservat i Aneby kommun

karta ruppen

Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslår att man skall bilda ett nytt naturreservat vid Åsens utmark. I dag är området ett Natura 2000-område, som ligger söder om sjön Ruppen, och gränsar i söder gränsar till kulturreservatet Åsens By. Syftet med naturreservat är att skydda och bevara ett biologisk mångfald knuten till en delvis sluten och olikåldrig blandskog med stor mängd död ved och betydande inslag och lång kontinuitet av äldre tall, asp, gran, björk och sälg. Samt skydda biologisk mångfald knuten till en strandskog med klibbal, och bevara  Natura 2000-naturtypen taiga, med för området typiska och karaktäristiska arter, i gynnsamt tillstånd vilket bidrar till en gynnsam bevarandestatus för taiga på en biogeografisk nivå.

SVMES ungB

Området hyser idag de vanliga fågelarterna som man kan hitta i en gammal blandskog, så som mindre hackspett, kungsfågel och mesar, även fiskgjuse häckar i en tall. Knärot och granticka har även noterats. Området är 13,3 ha stort, och ägare är Naturvårdsverket men förvaltare är då Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hela förslaget finns att läsa här….


Lyckad avslutning på vårprogrammet

Väntan på mörker...

2Större gaffelsvans Brunstreckat näbbfly Prickig tigerspinnare Röd väddblomvecklare Videsvärmare
bilder  Mats Thorin fr v-Större gaffelsvans, Brunstreckad näbbfly, Prickig tigerspinnare, Röd väddblomvecklare, Videsvärmare.

Totalt blev vi 8 personer som studerade fjärilar på lakanet i lördags kvällen den 18 juni. När vi träffades vid 21-tiden hängde fortfarande regnet i luften och det blåste en del, men sedan blev vädret bättre fram på natten. Vi använde tre lakan, på två av dessa hade vi blandljus-lampor och på den tredje var det en UV-lampa. När vi hade fått upp alla lakan och tänt lamporna så tände vi även grillen och brassade lite korv i väntan på att det skulle bli mörkt. Runt pumpstationen hördes sjungande gräshoppsångare och kärrsångare och upp vid St. Jularp hördes tiggande hornuggleungar. Nu börjar det att mörkna allt mer, och genast blev   det bra fart på lakanet. Vi går hela tiden runt på de tre lakanen och ser vad som händer, det kommer hela tiden nya arter, och alla får några livskryss. Totalt under natten observerade vi

ca 50 olika arter, vi hade en del små vecklare och mott som ännu inte är artbestämda. När nu klockan närmade sig två så började det åter att ljusna och vi bestämde oss för att släcka ned och plocka i hop våra grejer. Vi åkte då ned till Bredestad och avslutade natten med sjungande flodsångare och busksångare, vilket blev en härlig avrundning på en mycket trevlig natt.

Mats Thorin


2016-06-12

Säsongens sista programpunkt- Kvällsskådning och fjärilsskådning.

fff-1024x731

Vi träffas vid soffan 18 juni kl. 21.oo. Mats och Björn spänner upp sina lakan och tänder lamporna.
Därefter går vi en promenad för att titta och lyssna på kvällsaktiviteter i Hyllingen.
Om det är en bra kväll kan massor av olika fjärilar satt sig på lakanen när vi kommer tillbaka.


2016-06-06

Dagfjärilar- lär dig mer om-

För de som har intresse av dagfjärilar så har naturskyddsföreningen i Eksjö en träff nu på lördag där Lars Pettersson från Svensk dagfjärilsövervakning kommer och informerar. Det kommer även att genomföras en exkursion om vädret tillåter detta.

fjaril

Se ovan ang. anmälan, jag kan även ta emot anmälan ( Sven-Åke och jag är grannar, jag ropar bara över häcken).

Björn Karlsson


2016-05-21

Fältsångare nr 34 upptäckt av höglandsskådare!!

Foto: Håkan Sterner

Foto: Håkan Sterner

På eftermiddagen den 17 maj uppehöll sig Håkan Sterner, Eksjö vid fyrträdgården i Ottenby för att
få en skymt av brandkronad kungsfågel. Det blev dock ett än mer intressant fynd -en fältsångare.
Det är den 34 obsen i Sverige och 6:e fyndet på Öland. Här är Håkans beskrivning av fyndet:

Fotot ovan är på fältsångaren som jag var med och upptäckte norr om Bertils trädgård vid Ottenby
eftermiddagen den 17 maj, då jag stod och väntade på att få se den brandkronade kungsfågeln som
jag visste fann snåren på samma plats. Säker artbestämning av fältsångaren först efter konsultation
av bl.a. Magnus Hellström, f.d. stationschef på Ottenby fågelstation. Lägg märke till det markanta
ögonbrynsstrecket som slutar en bit bakom ögat. Detta skiljer från rör-, busk- och kärrsångare.
Handpenneprojektionen är kort, t.o.m något kortare än busksångare och mycket kortare än
rör- och kärrsångare. Näbben är betydligt klenare än busksångare och övergumpen är oftast rostbrunröd.
Allt detta vet jag nu, men det var inte lika klart när fågeln upptäcktes.


2016-05-11

Web-kamera för Havsörn, Svart Stork m.m

lotuuskalenderNY

Här är en intressant hemsida från Estland Looduskalender.ee.

Följ utvecklingen live i ett havsörnsbo, bo för Svart stork, Kattuggla eller varför inte gråsälarna i Östersjön.

Looduskalender -fritt översatt Natur Kalender har en flerspråkig onlinemiljö som ger en direkt bild av den kontinuerliga förändring av den estniska naturen typ fenologiskt rapport . I samarbete med forskare och vetenskapsmän försöker man tolka naturens skeende året runt.

 Man arbetar på nya lösningar för att visa det breda spektrum av mycket intressanta arter av vilda djurs aktiviteter, genom inspelningar, programmerade bilder och live sändningar genom noggrant förberedelsearbete och konsultation med experter inom området.

Den tekniska kvaliten är utmärkt på livesändningarna – och läs gärna artiklarna om hur arbetet med att rigga kamerorna har genomförts.
Kalendern förvaltas av icke-statliga organisationen Natur Education Community fenol.
Man har ungefär en halv miljon läsare i 185 länder per månad.

Här är länken till sidan – välj sedan själv vad du vill se

http://www.looduskalender.ee/n/en/node/67#cam


2016-05-06

Ringmärkningen är igång.

Nu är ringmärkningen igång och årets första rapport från Mats har landat. Under april märktes 65 individer. Läs mer under menyn ringmärkning och Ring Nytt 2016. Tyvärr har vi problem med tabellen “ringmärkta fåglar” men den kommer så snart vi löst problemet.

2016-04-16.

Öland sviker inte! – lyckad klubbresa i helgen!

mix

Vi fyllde en bil sugna skådare och begav oss till Öland. Det var Mats, Ann-Charlotte och jag (Håkan) med Peter som “reseledare”. Mellan Vetlanda och Kalmar vräkte snön ner vilket sänkte förhoppningarna en aning, men när vi passerade bron skingrade sig molnen och solen tittade fram!
Vi gick ut lite löst med besök vid Bejershamn som resulterade i några nya årskryss såsom gulärla, kärrsnäppa och skärfläcka. En gransångare sjöng också vid parkeringen.
Vi drog vidare till Västerstadsviken. Där blev den täta flocken med knappt hundratalet skärfläckor som flög i formation över viken den stora upplevelsen. I övrigt flög några småtärnor förbi. Larmet om en svart stork över Ottenbylund bidrog till att vi skyndade vidare söderut. Tyvärr missade vi den med någon minut. Udden gav inte heller några sensationer. En trolig berglärka passerade oss på väg från parkeringen mot vindskyddet. Vi passade också på att fotografera de fina brushanarna som födosökte utmed vägen liksom en årthane i en av pölarna vid gömslet söder om Fågel Blå. Bl.a. Kentsk tärna, alfågel sågs vid västrevet.
Resan gick vidare till Sebybadet där fältet norr om parkeringen överraskade. Småspovar, rödbenor, brushanar och större strandpipare i stor mängd födosökte tillsammans med en fjällpipare och en ringtrast. Inte illa!
Sista stoppen gav resans häftigaste art. En fältpiplärka hade larmats ut vid Sandby skjutfält och vi hade turen att få se och fotografera den mycket fint under någon timmes tid.

En mycket fin skådardag, med kanonväder!, tillsammans med skådarvänner var till ända.
Håkan Sterner


2016-04-16

Restaureringen av Hyllingen äntligen på G…

20160412-5812B

Från vänster: Pål Mernelius, Berndt Dahnsson, Torbjörn Aronsson, Eva Wallander och Torbjörn Adolfsson.

Det förberedande arbetet med restaurering av Hyllingens naturreservat pågår nu för fullt.

I veckan var representanter i från både Länsstyrelsen och Aneby kommun på besök i reservatet och vi från fågelklubben fick nu på plats chansen att framföra våra önskemål.

Ett konsultföretag har tagit fram en ritning på hur en vattenspegel på 5 ha kan tänkas se ut, vidare kommer det att anläggas ett 10-tal öar mitt i sjön. Vibäckabäcken som kommer söder ifrån kommer att få en annan sträckning innan den rinner ut i en sedimentationsdamm i den södra delen av Hyllingen. Man har förhoppningar om att kunna påbörja muddringsarbetet under hösten, sedan tillkommer en uppfräschning av fågeltornet, uppsättning av nya skyltar samt lägga på nytt grus på P-platsen.

20160412-5811b

klicka på bilden för större bild

Hela projektet är kostnadsberäknat till 800 000 kr. Det beror lite på hur mycket man klara av att gräva ifrån land, utan att använda de dyra amfibermaskinerna. Öarna och stränderna runt sjön kommer att sås med klöver och gräs, innan detta har börjat växa kommer det att se lite tråkigt ut, men det kommer sedan att bli bra. I oktober 2018 tror tjänstemännen på länsstyrelsen att Hyllingen är som bäst, då kommer dom nämligen hit för att fira Hyllingens naturreservats 50-års jubileum, det blir nog kul.

Mats Thorin


2016-04-12

Rrk- Jönköping

Här kommer en rapport från senaste Rrk-möte.
Denna gång blev 4 rapporterade observationer från Höglandet godkända

Stäpphök 1 ex. Torsberg, Eksjö 3/9 2015 Ev. inblandning av blå kärrhök.
Vassångare 1 ex. ringm. Ralången 31/8 2015
Tajgasångare 1 ex. Katarp, Tranås 22/11 2014
Svartkråka 1 ex. Torsjö, Eksjö 22/3-1/4

Hela mötesrapporten läser du här: RRk-möte 31 mars

Nu kan du också ta del av Rrk- arbetet direkt på Rrk:s hemsida  www.rrkjonkoping.se


2016-04-11

Klubbresan 10 april

20160410-5789b

Vi blev 5 personer som följde med Björn Karlsson på en klubbresa till några fågellokaler runt Hultsfred och Vimmerby. Första stoppet gjordes vid Ryningen, här noterade vi ganska om-gående att det var ett ganska lågt vattenstånd i sjön. Men i den vattensamligen som fanns observerade vi 5 bläsänder, 1 svarthakedopping och några sångsvanar. Över fälten såg vi födosökande  brun kärrhök, tornfalk och röd glada. När vi kände oss färdiga med Ryningen så åkte vi vidare till Sjöbotten, här var det också ett lågt vattenstånd. Inte alls så fint som det var den våren då skäggtärnan var på besök. (19-21 maj 2006). Men vi fick ändå bra utdelning, vi började med 2 trädlärkor, sedan när vi kollade igenom en trastflock så hittade Björn en sten-skvätta, säkert årets första för en del. När vi kom ut till tornet såg vi varfågel, och en förbi flygande havsörn, på långt håll hördes bubblande orrspel. Efter en stund kom det ett larm på brun glada, någon mil söder om dem lokal som vi var på. Vi gick därför ned från tornet och istället stod vi och spanade söder ut. Det blev tyvärr ingen brun glada, men väl minst tre röda glador, en fjällvråk, en sparvhök, en brun kärrhök och en trummande mindre hackspett. Nu bestämde vi oss för att köra upp till Krön och se vad det fanns att observera. Ingen av oss hade tidigare varit på denna lokal, så då blir det som det oftast gör när man skall hitta fram. Björn tog därför två varv i rondellen i Vimmerby men sedan var vi på rätt väg. Krön består ju av tre sjöar, södra Krön, mellan Krön och norra Krön. Vi började med den södra, som har en stor klarvattenyta, här var det gott om skäggdopping, en fiskgjuse drog förbi och 9 vigg låg och rastade. Mellan Krön låg väldigt vackert med strandängar ner mot sjön och många små öar i sjön, men konstigt nog inte så mycket med fåglar, förutom den rördrom som en del av oss hörde. Norra Krön hade ett fågeltorn som vi besökte, här var det stora områden med buskar och vass. I den lilla vattensamling som fanns noterade vi en del änder, bland annat snatterand ett par, och en grymtande vattenrall. När man gör en sådan här långresa så för-väntar man sig ofta att få se ett nytt livskryss, och det blev det när det kom en brun flickfjäril och slog sig ner på en blommande sälg. Nu var det ju inte alla som blev särskilt upphetsade, men Björn och Mats var ju i alla fall glada. En trevlig resa i ett trevligt sällskap gav 65 fågel-arter, tack Björn Karlsson för en mycket lyckad guidningen.

Mats Thorin

2016-03-20

Skyddsjakt av storskarv

Krakelund_0038CC

Foto: Gunnar Wijk

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gett tillstånd till skyddsjakt av storskarv både i Sommen, Tranås kommun och Södra Wixen i Eksjö kommun.

Vid Sommen gäller tillståndet för de yrkesfiskare som innehar yrkesfiskarlicens och är med-lemmar i Sommens fiskevårdsförening. De får då skjuta 25 storskarvar inom den delen av Sommen som ligger i Tranås kommun. Detta får ske under tiden mars-10 maj eller 15 aug.- 31 dec. Tillståndet omfattar även äggprickning av högst 50 skarvägg. Länsstyrelsens bedömning är att det finns skäl till denna avskjutning bara för att rädda Sommens unika bestånd av röding och öring. Skyddsjakt bedrevs även under 2015 och då fälldes 74 storskarvar i hela Sommen området, men inga ägg prickades.

Vid Södra Wixen är det medlemmarna i fiskevårdsföreningen som får bedriva skyddsjakt. Här handlar det om 20 storskarvar under tiden april och 15 aug.-31 dec. De har också tillstånd att pricka skarväggen. Syftet med skyddsjakten är att minska predationstrycket på fiskbeståndet och förhindra allvarliga skador på sjöns befintliga värden, som till exempel den värdefulla växtfloran. Under åren 2013-2015 har det bedrivits skyddsjakt, och då har man skjutit 3, 7 respektive 8 storskarvar. Men inga ägg har prickats.

Mats Thorin


 

2016-03-03

Oväntat besök – en norsk heipiplerke påträffad vid Ralången

ÄNPIP1

Ångspiplärkan är inte någon större ringmärkningsart vid Ralångens fågelstation, under de senaste 10
åren har 1,3 fåglar ringmärkts varje höst. Därför blev jag något förvånad när jag den 27 sep. fångade
en ringmärkt ängspiplärka. Ännu mera förvånad blev jag när jag läste av ringnummret och adressen.
Det stod EJ 45517 Stavanger, en norsk ängspiplärka som har flyttat mot sydost, det är något som inte
stämmer.
Våra svenska ängspiplärkor är ju sydväst flyttare, och det borde ju även de norska vara, eller?
Jag har sedan dess funderat flera gånger på piplärkan ifrån Norge, därför var det spännande när
jag fick svaret ifrån RC här om dagen.

Den var ringmärkt som årsunge i den norska finnmarken den 18 aug. utav Nyrud ringing station
69` 09´ N 29´ 15´ E.
Nyrud fågelstation är helt ny, och deras första säsong var nu i höst. Den ligger i Pasvik Naturreservat
som ligger rakt söder om Kirkenäs och öster ut har du Murmansk. Så denna ängspiplärka hade då flyttat
helt rätt, sträckan mellan märkplatsen och Ralången är 1435 km mot SW.

Gå gärna in och läs mer om denna spännande fågelstation  http://varangerringing.blogspot.no/

 Mats Thorin


2016-03-03

Fågeltornet vid Säbysjön snart klart !

fågeltorn säbyREZ

Foto: Mats Thorin

Bygget av det nya fågeltornet vid Säbysjön, Tranås går bra. Snart är själva plattformen klar, och då återstår
bara att golva den ramp som går upp till plattformen. Det är ett snyggt och stabilt fågeltorn som
Tranås kommun bygger, bra jobbat.


2016-02-09

Dags för “vinterns” samordnade örninventeringar helgerna 20-21/2 och 5-6/3 mars

Vinterns samordnade örninventeringar genomförs helgerna 20-21/2 och 5-6/3 med helgen 27-28/2 som reserv om vädret första helgen är olämpligt. Vädret styr val av dag vilket vi kan bestämma tidigast torsdagen före aktuell helg

Följande områden är preliminärt prioriterade i länet:

Komosse – Mosshult – Trollamossen (Jönköpings/Vaggeryd k:n)
Nordöstra Aneby k:n/norra och östra Eksjö k:n
Sällevadåns dalgång (Vetlanda k:n)
Östra/sydöstra Vetlanda k:n
Tomtabacken (Nässjö/Vaggeryd/Sävsjö k:n)
Grännaskogarna/södra Holaveden (Jönköpings/Tranås k:n)

 Örngruppen motar dock alla intressanta observationer av örnar tacksamt.

Intresserad?
Meddela i så fall Mats T, Björn K eller någon i din klubbs ledning, omgående i ifall du har möjlighet att delta i alla eller någon av helgerna så återkommer vi med vidare besked.
Vädret styr förstås val av dag vilket vi inte kan bestämma förrän tidigast torsdagen före.


 

2016-02-05

Sammanställning Vinterfågelräkningen- Talgoxen i orubbat bo!

Här hittar du en första sammanställning av helgens vinterfågelräkning….


 

2016-02-02

Följ med till Kenya! – 11 Februari Klubbträff. 18:30
Bildvisning i klubblokalen. Vi träffas för att titta på Roland Lundgrens bilder från en resa till Kenya.
Roland berättar inte bara om fåglar utan även om miljön och de ”stora” som finns där.
Som vanligt fikar vi för en guldpeng.


2016-02-02

Nytt fågeltorn vid Säbysjönfågeltorn

 Torsdagen den 28 januari påbörjades arbetet med ett nytt fågeltorn vid Säbysjön, Tranås.
Det är personalen på Park – och Griftegårdsavdelningen som står för arbetet. Tornet kommer att få en storlek av 5 m x 2,5 m och golvhöjden blir 2 m, tornet kommer även att vara anpassat för funktionshindrade. Placeringen kommer att bli öster om Säby kyrka, strax norr om den piren som ornitologerna brukar stå på. Kommunen har fått ekonomiskt hjälp av så kallade LOVA- pengar, och deras målsättning är att tornet skall stå klart i slutet av mars.
Det gamla tornet som är placerat närmare Tranås kommer att rivas. Det nya tornet gör ju det att
man nu får möjlighet att spana av hela sjön, då man kommer att kunna se över vassbältena.

 


 

2016-01-21

Dags för SOF:s elfte vinterfåglar inpå knuten

NR_012

Sista helgen i januari, eller rättare sagt från 29 januari till 1 februari, uppmanar SOF åter svenska folket
att räkna
fåglarna som besöker fågelbord och andra matningar. Efter en mycket mild inledning på vintern
har det nu blivit just
vinter i hela landet, och lokalt i norr har det dessutom varit kallare än på 15 år. Med kylan
har även fåglarna sökt sig in
mot bebyggda områden efter att tidigare ha levt ganska gott ute i naturen.
Läs mer här….


2016-01-21

Magiska möten i fågelmarkerna –Brutus Östling 10 februari i Oskarshamn

bevingat

Den 10 februari kommer Brutus Östling, en av Sveriges främsta naturfotografer, till Kulturhuset i Oskarshamn med sin föreläsning ”Bevingat – magiska möten i fågelmarker”  Se annonsen i full storlek här….

Observera att det är förköp på denna föreläsning. Har ni inte möjlighet att komma förbi Kulturhuset i Oskarshamn går det bra att höra av sig till 0491-880 40 och be om att få biljetter undanlagda.


 

2016-01-17

Nässjö OK har årsmöte 21 februari – (ej som tidigare meddelats 21 jan)

2016-01-11

DAX för ÅRSMÖTE i AOK

Torsdag den 21 januari kl 18:30 håller klubben sitt årsmöte med sedvanliga
årsmötesförhandlingar och bildvisning.

AAB

Kvällens gästföreläsare är Ulf Gotthardsson, Jönköping. Ulf kommer att visa bilder
ifrån sin senaste resa till Australien.

Plats: Sealed air:s konferensrum. Under kvällen bjuder klubben på fika.

 


2015-12-16

Nässjö OK är nu klara med sitt vårprogram.

Du hittar detaljerna under Nässjö fliken/program


2015-12-06

Halsmärkt sångsvan i Eksjö – inte bara en obs!

Sångsvan, Foto Håkan Sterner

Sångsvan, Foto Håkan Sterner

 

Håkan Sterner observerade en individmärkt sångsvan häromdagen.

Efter lite eftersök lyckades Håkan få fram en hel del intressanta uppgifter enligt nedan

 Den är ringmärkt i Lettland 30/7 2013. På senhösten 2013 förflyttade den sig via Polen ner till norra Tyskland, Sachsen-Anhalt, där den sågs hela vintern. I maj 2014 var den tillbaka i Lettland men sågs därefter inte förrän på senhösten i nov, även då i Lettland strax innan flyttningen åter till norra Tyskland där den sågs den 20 november och sedan hela vintern fram till den 8 mars i år. Därefter observerades den inte förrän 23-24 oktober i Finland, Kuopio. Sedan dess har den tillsammans med andra sångsvanar tvärat över Östersjön för att landa i Eksjö den 30 november.

se kartan härintill

Som sagt – får du en obs. där du kan avläsa nummer och färg på märkningen – rapportera och efterforska, det ger lite mervärde i skådandet och intressanta uppgifter om fågeln som inte syns i kikaren!


 

2015-11-26

Kalmar OF segrade i Allhelgonarallyt i Småland

slätta0415-07Brez

Ejder, Bild: G.Wijk

 

Nu har vi äntligen fått resultatet från årets artrally.

Artrallyt i Småland avgjordes traditionsenligt under allhelgonahelgen 31 okt-1 nov. Disigt väder med dimma i inlandet höll ner siffrorna och höll kanske också en del skådare hemma. Artrallyt är en uppskattad programpunkt under hösten och har blivit ett effektivt sätt att rota fram intressanta fågelarter i ett stort landskap.

Kalmar OF står som överlägsen segrare på 119 arter, där de marina arterna bidrog till segern. Kalmar är tillbaka i topp och vi lyfter på hatten! Tjust OF gör en stark insats och blir lite överraskande tvåa på 109 arter, medan fjolårsvinnaren Jönköpings FK blir trea på 107 arter. Aneby gruppen hamnade på 9:e plats med 95 arter.

Hela rapporten kan du läsa här…..

 


 

Favorit i repris  – på klubbträffen den 26 november

Skådning vid Eilat Foto: Mats Thorin

Skådning vid Eilat Foto: Mats Thorin

 Eftersom några av våra medlemmar har haft önskemål om att se bildspelet ifrån Israel en gång till så kommer det nu en ny chans.
Vi har bjudit in våra Naturfotografer Peter Hörenius och Björn Karlsson som i ord och bild kommer och berättar om fåglar och natur i Israel. Det kan väl vara skönt och drömma sig bort ifrån det gråa november som vi nu har i Sverige.

 Var: Klubblokalen  När: 26 nov. kl 18:30  Fikar vi: Ja, det kostar en guldtia


 

2015-10-26

Dags för traditionsenliga Smålandsrallyt 31 okt-1 nov

IMG_0005

Nu till helgen är det åter dags för Smålandsartrallyt. På höglandet kör vi som vanligt med ett gemensamt lag från Tranås/Aneby/Eksjö

Förra året bidrog rall(y)hägern till att Jönköpings FK vann på 124 arter, och då deltog 21 lokalklubbar och 290 skådare.

Vädret är just nu mycket gynnsamt, med varma dagar och nätter vilket gör att många fåglar har dröjt sig kvar i våra trakter. Så det är bara att greppa kikaren och ge sig ut, sedan när du kommer hem så lägger du in alla fågelarterna i Artportalen.

Som vanligt vill jag att vi hjälps åt med skogshönsen och ugglorna, dessa brukar ju vara knepiga att få in. Peter kommer att sköta om sammanställningen av artlistan på hemsidan, så det är bra om ni kollar vilka luckor vi har, och sedan åker ut en gång till och fixar arten. Som vanligt siktar vi på att se minst hundra arter, förra året var vi tre ifrån, men i år tror jag att vi klara det.

Lycka till.

Mats Thorin

tävlingsledare för Höglandet

resultat 2015 samt tidigare år


 

2015-09-15

Rrk har haft höstmöte där rapporter av bl.a. taigasångare och vitvingad godkändes.

Ett 20-tal inlämnade raritetsrapporter behandlades på mötet, däribland också några som inte godkändes. Vid mötet diskuterades också Rrk fortsatta arbete och beslut togs om att starta upp en hemsida för att sprida information om Rrk :s arbete m.m. Den årliga sammanställningen i Milvus slopas därmed.

Hela Samuel Hanssons rapport från mötet hittar du via länken nedan.

Rrk 6 oktober 2015

Länk till ljudispelning av Taigasångaren Östanå 26 september

 


 

2015-09-15

Nationalfågeln utsedd!

Så har då en nationalfågel utsetts! Vi i Sveriges Ornitologiska Förening (SOF-BirdLife) är glatt överraskade att denna omröstning har skapat ett sådant engagemang i hela Sverige. Nationalfågelomröstningen har uppmärksammats i alla medier och responsen från privatpersoner har varit fantastisk! Inte mindre än 75 000 personer har röstat under resans gång.

I början av september presenterades resultaten av omröstningen på Falsterbo Bird Show. När vinnaren avslöjades var spänningen stor – inte minst för att det skedde i direktsänd radio. Under ledning av Annika Lantz presenterades i P1:s Lantzkampen koltrasten som Sveriges nationalfågel, och deltagarna på Falsterbo Bird Show fick jubla i direktsändning. Det var en spektakulär avslutning på omröstningen! (finns att lyssna på här)

Mer information och hela topp-tio-listan finns att läsa i vårt nyhetsbrev här.

 

2015-09-02

Höstprogrammet 

är nu på plats – läs mer i menyn härintill. Häng på och delta i höstens aktiviteter, träffas, upplev och skapa trivsel.
Programmet finns också som nerladdningbar pdf under AOK /dokument.

Aktuella aktiviteter är också:

4-6 september Falsterbo Bird Show – i år på ny plats Falsterbo Strandbad

20 september Folk och Fåglar GetterönArrangörer är SOF Birdlife, Varbergs O F, naturum Getterön och Studiefrämjandet Halland


 

2015-09-02

Vassångare ringmärkt vid Ralångens fågelstation!

 

Vassångare, Foto Mats Thorin

Vassångare, Foto Mats Thorin

Måndagen den 31 augusti ringmärktes en vassångare vid Ralångens fstn. det var en ungfågel.

Det var sedan länge en efterlängtad art att någon gång få i våra fångstnät, eftersom den numera regelbundet
häckar i Tåkern, och dit är det ju bara 7 mil fågelvägen. Vi har sedan tidigare ett fynd av vassångare i Aneby.
Då var det en sjungande fågel som satt vid södra Ralången den 6 – 16 juni 1972, detta var då första fyndet i Småland.

 

För att få en uppfattning om hur ovanlig vassångaren var i Småland så gick jag in i Artpor-talen och sökte.
Här fanns alla fynden ifrån 1990 – 2015, totalt fanns det då 24 fynd, varav 20 fynd utgjordes av sjungande
fåglar i maj-juli. Det fanns några platser som dominerade, så som Växjö med 7 fynd, Kalmartrakten med 5 fynd
och Landsjön med 5 fynd. Hos våra grannar har vassångaren hörts sjunga vid Ingarpasjön den 31 maj-13 juni 2004,
och vid Säbysjön 22-23 juni 2015. Den vid Säbysjön är intressant, kanske var det så att det genomfördes en lyckad
häckning här, och det var en av dessa ungfåglar som rastade vid Ralången den 31 aug.

Förutom fågeln vid Ralången så finns det tre höstfynd till, två av dessa utgör ringmärkta fåglar vid Landsjön,
dels den 17 sept. 2006 och 13 sept. 2008. Den övriga fågeln är en fält-observation ifrån Mörlundaslätten 9 sept. 2007.

 

Ralångens fstn. 2015-09-02

Mats Thorin


 

2015-08-21

Klubbens Grundare har gått ur tiden.

Lennart Fritzon fotad vid Norra Jularp,Aneby Kommun

Lennart Fritzson

Efter en längre tids sjukdom har Lennart Fritzson lämnat oss.
Han var den som bildade Aneby Ornitologiska klubb 1971
och vi är många medlemmar idag som saknar honom.

Läs mer här


 

015-07-20

Restaureringen av Hyllingen ytterligare försenad!


Häromdagen kunde vi läsa i bl.a. Tranås Tidning att läsa att länsstyrelsen återigen hade flyttat fram igångsättande av restaureringen, nu var det framflyttat ytterligare ett år. Artikeln finns här

Som alla vet har vi länge kämpat med att få till stånd en restaurering av Hyllingen. Nu trodde nog alla att vi var riktigt nära, och ett igångsättande kunde ske under vintern 15/16. Dom senaste kontakterna med kommun/länsstyrelse hade givit sådana positiva signaler så att nu var det bara att tuta och köra.

Roland Lundgren ( AOK  Naturvårdsgrupp) har sammanfattat händelserna i denna långdragna process om Hyllingens framtid som våtmarksområde.  Läs den här….


 

2015-06-04

Hög tid för nattskärra!

IMGP1666

Nu är det hög tid för nattskärra i våra skogar. Bäst förutsättning för att höra nattskärran är lugna, varma nätter
oftast från kl 23 och framåt. Hittar du ingen på hemmaplan så ta en tur till Misterhult norr om Oskarshamn- här finns troligen Sveriges största bestånd.

Här finns också Urban Rundström som sedan några år driver ett projekt för att få mer kunskap om nattskärran. Urban berättade ju om projektet på vårt årsmöte 2013.
Du kan följa Urbans arbete via hans nattskärreblogg. Länken har du här….

 

2015-05-07

Fältpiplärka i Eksjö- en osannolik historia!

Foto: Håkan Sterner

Foto: Håkan Sterner

I måndags den 4 maj var det dags för det fjärde fyndet i länet. En måndag med taskigt väder och ingen spännande Hockey på TV. Larmet går för Vit Stork i Russnäs mellan Vetlanda och Eksjö och Håkan Sterner ser nya möjligheter och drar iväg på Stork sök. Men fågeln han hittar var något helt annat än Vit Stork. Läs hela historien här…..

 


2015-05-04

23 Maj – X-resa igen!

Även denna resa styrs av larmen och tiden är inne för tropikflyttarna, historisk dyker rariteter
upp på Öland så bli inte förvånad om det är där vi hamnar.
Anmälan, senast 20/5 till Björn Malmgren 0705654833.


2015-04-28

Big Sit 2 maj

Nu är det dags för Big Sit! 2 maj kl:04:00-14:00 är det som gäller
Vilken plats i Småland är den bästa för att se så många arter som möjligt på tio timmar och orkar du hålla ut så länge om inte – dela upp tiden – det finns massor duktiga skådare 

Tålamod, en stor matsäck och trevliga kamrater rekommenderas.

Aneby: Ställer du/ni upp anmäler du/ni detta till Mats Thorin. Tele 038041158 eller 0702-628798.

Anmälan – övriga kommuner ????


 

015-04-28

Rapport från klubbresa till Öland

Mats har skrivit några rader om klubbresan den 25 april och som  gick till Öland.
Du hittar rapporten i menyn under Aneby/Dokument AOK

 


 

2015-04-23

Nu är Artportalen igång med gruppen Fåglar dvs  -nu är det läge att rapportera igen!

Nu kan du börja rapportera fåglar igen och nu via Artportalen. I menyn på hemsidan hittar du länkar till Artportalen och även obslistor för höglandskommunerna.

2015-04-20

Fel på hemsidan!

Som framgår av sidan är nu alla länkar till Svalan borta. Detta innebär förstås att det blir felmeddelande på dessa rubriker och underrubriker.
Tills vidare låter vi dock dessa sidor ligga kvar eftersom vi eventuellt kan åtgärda med nya länkar och då slipper vi ju arbetet med att gör om allt.

2015-04-17

DAX för X-resan -25 april är det som gäller!

Larmen dagarna innan kommer att ha stor inverkan på vägval och mål.

Anmälan till Peter Hörenius senast 22/4 på telefon 0702304198. information om resmål
och tid sker vid anmälan, information kommer även i vårt forum.


 

2015-04-17

Dags att “lumpa” siskorna!?

På SOF:s hemsida finns en artikel som bl.a  konstaterar att det inte finns några genetiska skillnader mellan grå- snö- och brunsiska. Det skulle innebära att alla dessa kan betraktas som en art m.a.o. lumpa varianterna.

läs mer på SOF:s hemsida


 

2015-04-14

Följ ringmärkningsarbetet i Grekland

För femte året i rad kommer personal från ringmärkningscentralen att ringmärka fåglar i Grekland. Det här året kommer vi dock att pröva ännu en ny plats, Tsoutsouros på Kretas sydkust.

Fältarbetet sker i samarbete med Naturhistoriska museet på Kreta och syftar till att öka kunskaperna om flyttningen över Sahara. Även i år bloggar vi om vårt fältarbete, som planeras pågå mellan 9 april och 7 maj.

här är länken


 

2015-03-29

Svalan släcks ner den 20 april ! – Viktig information.

Den 20 april stänger man ner Svalan och  Artportalen för  överflyttning av all data till Artportalen. När all data är överförd öppnas Artportalen igen ( efter några dagar). 

Inför flytten är det viktigt att du har  en uppdaterad och fungerande e-postadress. Har du inget konto på Artportalen måste du också skapa ett – (ditt konto på Svalan upphör vid flytten.). Det är lämpligt att göra detta redan nu så att du kan använda systemet från start.

Mer info hittar du på Svalans startsida.

 

 

2015-03-12
Artlistan för Aneby kommun är nu uppdaterad.

AOK:s och kommunens artlista är nu uppdaterad per den 31.12.2014. Som vanligt är det Mats T. som håller koll på alla obsar i kommunen och eventuella förändringar i fågelfaunan. Listan hittar du under flik Aneby/kommunlista!

När får vi se motsvarande från Nässjö, Eksjö och Tranås?


 

 

2015-03-02
Restaureringen av Hyllingen

Mark och miljödomstolen i Växjö har nu meddelat dom i målet som innebär att restaurering kan genomföras
såvida inget överklagande inkommer senast 20 mars.
Allt arbete skall vara genomfört inom 5 år från att domen vinner laga kraft.
Tyvärr är det så att inga medel finns avsatta för arbetet under 2015 vilket innebär att arbetet kan påbörjas tidigast 2016.
Läs mer under fliken Dokument AOK under rubriken Aneby.


 

2015-02-09
Var med och utse Sveriges nationalfågel!

I år genomför Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige en stor omröstning i fyra steg som
ska leda fram till att vi utser Sveriges nationalfågel. Med start på senvintern och målgång i samband
med Falsterbo Bird Show i början av september ska såväl landets fågelskådare som allmänheten ha
möjlighet att rösta på sin favoritfågel. För att rösta och läsa mer går du in på sof:s hemsida via länken nedan

http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/nationalfagel/


2015-02-09
Örninventeringen i februari-mars – info på vårt klubbmöte 19 februari

Vinterns samordnade örninventeringar kommer att genomföras under helgerna 21-22/2 och 7-8/3
med helgen 28/2-1/3 som reserv om vädret första helgen är olämpligt.  Kent Örhn och Håkan Söderberg
som är ansvariga för inventeringen  meddelar  vidare att samma datum inventerar man i Kronoberg och ev Kalmar län.

I vårt län är följande områden prioriterade:

Sällevadåns dalgång (Vetlanda kn)
Östra/sydöstra Vetlanda kn
Nordöstra Aneby k:n/norra och östra Eksjö k:n
Tomtabacken (Nässjö/Vaggeryd/Sävsjö kn:er)
Grännaskogarna/södra Holaveden (Jönköpings/Tranås kn:er)
Dumme mosse och Komosse (Jönköpings k:n)

Förutom dessa ska uppföljning  av de befintliga reviren ske och konstatera att paren är kvar.
Det räcker inom ramen för de samordnade inventeringarna. Därefter sker uppföljning av ev
häckning längre fram i vår/sommar.

 Inventeringstiderna blir liksom tidigare år mellan kl 10-14.

Intresserad?
Meddela i så fall Mats T, Björn K eller någon i din klubbs ledning, senast 14 februari ifall du har
möjlighet att delta i alla eller någon av helgerna så återkommer vi med vidare besked.
Vädret styr förstås val av dag vilket vi inte kan bestämma förrän tidigast torsdagen före.

 

Mer information får du på vårt klubbmöte den 19 februari då Håkan Söderberg finns på plats i klubblokalen
och  berättar och förklarar lite om syftet, signaler och 
tillvägagångssätt vid örninventeringen

Välkommen till klubblokalen Torsdag 19 februari  kl 18:30


 

2015-02-02
Idag stänger inrapporteringen till årets vinterfågelräkning 

Vill du se resultatet i hela Sverige eller i din kommun så ha du statistiken via länken nedan ( du måste välja statistik i menyn du kommer till)

http://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten/


2015-01-25
Miljöbrott i Vittingsberget !?

Det handlar om artskyddsbrott, miljöbrott och fornminnesbrott i ett område som tidigare varit en  känd häckplats för Berguv. Allt enligt SmD där artikeln publicerades den  21 jan. Läs mer här 


2015-01-25
AOK -nytt

 • En sammanfattning av årsmötet och 2014 års verksamhet hittar du i flik Dokument under Aneby
 • Årets vårprogram är nu klart – läs mer under rubriken i huvudmenyn
 • Kontaktuppgifterna är nu uppdaterade
 • Arbetet med restaureringen av Hyllingen avancerar långsamt.
  Du hittar information/dokumentation i ärendet under fliken AOK/Dokument

 


2015-01-25
Nässjö OK Årsmöte 15 februari

Du hittar dagordningen under Nässjö / Program


 

2015-01-19
Vinterfågelräkning 23-26 januari!

DSC_9870B

Foto: G. Wijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgen 23–26 januari är det åter dags för “Vinterfåglar Inpå Knuten”, den stora räkningen av fåglarna som besöker våra fågelmatningar.

Läs mer här…..


2015-01-12
Nya uppgifter – Skådare i Aneby , Eksjö och Tranås

Mats har nu uppdaterat skådare uppgifterna avseende antal arter i Sverige  (baserat på uppgifter från Club 300).
Så du som finns med på dessa sidor – kolla upp att ALLA uppgifter om dig stämmer!

Om inte –  skicka rätta uppgifter direkt till gunnar.wijk1@gmail.com eller via sms 0706-333694 så rättar vi detta.

 

2015-01-08
Just nu mer än 50 havsörnar i Tåkern!

Med tanke på klubbresan till Tåkern i helgen. – I tisdags räknades hela 57 ex Havsörn in vid Tåkern läs mer  via länken nedan

klicka här….

 


2015-01-08
Årsmötet och “Örnliv under 50 år” 

hön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missa inte AOK årsmöte den 22 januari och kvällens gäst – fågelskådaren Ulf Hjulström, Valdemarsvik. Ulf har följt havsörnens liv under mer än 50 års tid och då framför allt i Valdemarsviks kommun. Förutom ringmärkning och individstudier har han även stöd matat havsörnarna i området under närmare 40 år.

Havsörnsstammen har varit nära att bli utrotad vid flera tillfällen under 1900-talet.

I början av 1900 – talet då det resulterade i att örnarna blev fridlysta. På 1950- och 60-talet var havsörnen illa ute igen. Denna gång på grund miljögifter som gjorde många fåglar sterila och endast ett 40 par kunde räknas in längst ostkusten. På 1970-talet noterades åter en kraftig minskning av havsörnspar längs hela ostkusten orsaken var återigen miljögifter typ PCB Naturvårdsverket valde då att  sjösätta ”Projekt Havsörn” där Ulf haft en viktig uppgift bl.a. genom stödmatningsinsatserna.

I dagsläget finns närmare 500 par och havsörnen har inga naturliga fiender. Ja, förutom människan då. Och hur går det med vindraftens utbyggnad och påverkan?  – flera örnar påverkas redan genom att förolyckas vid kraftverken.

Hela bilden av Havsörnens liv och Ulf syn på dess framtid får du på årsmötet – missa inte detta!

 


 

2015-01-03
Aktuella programpunkter AOK

11 Januari 2015. Vinterresa.

Om Tåkerns is bär ämnar vi genomföra en resa dit, skäggmesar i överflöd och
kanske någon sällsynt övervintrare förutom en fantastisk miljö som man andra
tider på året inte når.
Vill du följa med, hör av dig till Björn Karlsson 0706070321

 

22 Januari 2015. Årsmöte. 18:30

Klubben håller sitt årsmöte med årsmötesförhandling med bildvisning.

Lokalen är Sealed air:s konferensrum och under kvällen bjuder klubben på fika.


2015-01-03
Medverka och rapportera i Internationella Sångsvan inventeringen
den 17-18 januari.

ccc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer info om hur du deltar och rapporterar hittar du  här…….


 

 

2015-01-03
Möt och lyssna till Magnus Ullman 20 januari i Jönköping

tomas bannerhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus är ju en av Sveriges främsta ornitologer och han har publicera en mängd böcker  i ornitologi. Han berättar denna kväll

om hur det egentligen är att vara fågel- hur den utmärker sig och skiljer sig från andra djur.

 


 

2014-12-03
Ringmärkningen i november.

November

Det blev bara fyra dagars ringmärkning i november, och det var nere vid fågelstationen. Det har varit dåligt med gråsiskor hela hösten,
men så plötsligen dök dom upp den 9:e. Jag hade bara båda hissarna uppe, och de var fulla med gråsiskor varje gång jag gick en nätrunda.
Dagssumman stannade på 197 ringmärkta fåglar, och då var det 179 gråsiskor och 16 brunsiskor. Det är självklart ett nytt dagsrekord när
det gäller ringmärkta gråsiskor.Totalt denna månad blev det 261 fåglar ringmärkta, och det är ett bra resultat för att vara i november.
Totalsumman är nu uppe i 2 855 fåglar och även det är mycket bra. Som väntat dominerades fångsten av siskor och mesar, men en sen
rödhake den 22:e kan nämnas.

Återfynd

Den 9:e gjordes två främmande kontroller på gråsiskor, dels en ifrån England och en ifrån Sverige, men dessa har jag ännu inte fått
något svar på. Däremot har jag från RC fått svar på den lövsångare som vi kontrollerade vid fågelstationen den 3 aug. Den var ringmärkt
i Bouloc, Haute-Garonne i Frankrike den 31 aug 2013.

Fler detaljer hittar du i menyn ovan under rubriken Ringmärkning


2014-11-29
Jönköpings FK segrade i Allahelgonrallyt i Småland

Rallhäger Foto: Gunnar Wijk

Rallhäger Foto: Gunnar Wijk

Jönköpings FK segrade i Allhelgonarallyt i Småland
Artrallyt i Småland avgjordes traditionsenligt under Allhelgonahelgen den 1-2 november. Det varma vädret och i viss mån även lokala
storsatsningar bidrog till rekordsiffror 2014. Artrallyt har blivit en uppskattad programpunkt under hösten och ett effektivt sätt att rota
fram intressanta fågelarter i ett stort landskap

Rall(y)hägern bidrog till Jönköpings seger
När artlistorna nu räknats samman kan vi konstatera att Jönköpings FK står som segrare på 124 arter, där bl a den nationellt kända
rallhägern bidrog till segern. Detta är en ny rekordnotering för artrallyt sedan starten, och det innebär att de senaste årens vinnare
Kalmar OF slutar tvåa på 122 arter. Länge under söndagen var det helt jämnt mellan Jönköping och Kalmar, och slutspurten avgjorde.
På tredjeplats återfinner vi Oskarshamnsbygdens FK på 119 arter, som även detta är ett nytt rekord för klubben.

290 skådare i 21 klubbar
Förutsättningarna i de inre delarna av Småland var något sämre, med ihållande dimma under lördagen. Det varma vädret bidrog dock till
att det hittades mycket fågel överallt. Nästan hälften av klubbarna noterade nya rekord. Det disiga vädret kan på vissa håll också bidragit till
att vi var något färre än normalt, men det är kul att hela 21 lag/klubbar ställer upp. Nytt för i år var att skådarna i Vimmerby ställde upp med
eget lag, och slutade på en fin sjundeplats med 103 arter.

Lång artlista
Det tidigare rekordåret i tävlingen var 2008 då Jönköping nådde 122 arter och då räknade vi samman en artlista på 155 arter i hela Småland.
Den preliminära siffran nu visar på hela 160 arter efter två dagar i fält. På artlistan hittar vi förutom rallhäger överraskningar som tretåig mås
och rörsångare i Jönköping, bredstjärtad labb hos tre klubbar längs Kalmarsund, fjällpipare i Hultsfred, prutgås i Värnamo, trana och gransångare
i västbo, berglärka i Ljungby, ladusvala i Kalmar, gluttsnäppa och nattskärra i Oskarshamn, törnskata i Tjust, stenskvätta i Växjö och bändelkorsnäbb
på Höglandet.

Slutresultat 2014

 1. Jönköpings FK, 124 arter
 2. Kalmar OF, 122 arter
 3. Oskarshamnsbygdens FK, 119 arter
 4. Tjust OF, 113 arter
 5. Ljungby FK, 108 arter
 6. FK Hultsfred, 106 arter
 7. Vimmerby, 103 arter
 8. Växjö FK, 100 arter
 9. Aneby/Eksjö/Tranås, 97 arter
 10. Västbo FK, 92 arter
 11. Tingsryd, 90 arter
 12. Vetlanda OK, 79 arter
 13. Värnamo FK, 78 arter
 14. Skillingaryd/Vaggeryds OF, 78 arter
 15. Nybro/Emmaboda FK, 74 arter
 16. Markaryd FK, 73 arter
 17. Nässjö OK, 72 arter
 18. Uppvidinge FK, 63 arter
 19. Sävsjö/Ruskenprickarna, 37 arter

 

Bra jobbat smålänningar, nästa år kör vi igen!

Ronny Johansson


 

2014-11-20

Rrk-möte i Vaggeryd 17 november 2014

Höstens Rrk-möte ägde rum i Vaggeryd den 17/11. Alla ledamöter var närvarande utom Tomas Rostedt som dragit på sig
en kraftig förkylning. Vi bedömde under kvällen ett 30-tal rapporter men saknade tyvärr Rk-blanketter för ovanligt många
observationer som rapporterats in på Svalan.  Läget upplevs som besvärande eftersom det är svårt att göra en kvalitetsgranskning
som i slutändan på grund av detta riskerar att blir statistiskt undermålig. Delvis därför har vi i Rrk valt att stryka blankettkravet för
ett antal arter: svarthalsad dopping i sommardräkt, ägretthäger, tundrasädgås, kustlabb i Vättern och bändelkorsnäbb. I princip har
vi också bestämt oss för att på försök släppa blankettkravet på snösiska.
Generell amnesti har i år getts för bredstjärtad labb i Vättern  och vitvingad tärna i samband med invasionsuppträdande,
men vissa fynd kan ändå kräva blankett. Blankettkrav gäller för övrigt för alla
väldigt udda observationer. Ser man en trädpiplärka i februari eller en snösparv i juni (etc.) vill vi ha in en redogörelse för fyndet.

 

Vi i Rrk efterlyser alltså bättre disciplin när det gäller att skriva rapporter för arter som kräver blankett för officiell publicering. Generellt
sett är skådarna på Höglandet bra på detta, men det kan bli bättre. Man kan själv se på sin egen ”skuldlista” på Svalan vilka observationer
detta gäller. I första hand är det givetvis upptäckaren själv som ska skriva rapporten, och eventuella foton bör bifogas i rapporten även om
de ligger ute på Svalan. Vi vill ha in en skriftlig rapport även om det finns femstjärniga foton på lättidentifierade arter som rosenstare och
bronsibis. Varför? Dels för att få med omständigheter kring fyndet, och dels för att man som observatör kan välja att ta bort sitt foto från
Svalan.
Om detta händer saknas plötsligt bildbeviset, och om ingen skriftlig rapport finns att tillgå finns inget som i efterhand styrker observationen.
Ett annat problem är att vi får in en hel del knapphändiga rapporter. ”Stor vit häger” är, även om vi har släppt blankettkravet på just ägretthäger,
helt enkelt inte en godtagbar beskrivning. En väl skriven rapport ökar givetvis chanserna att få ett fynd godkänt, och vi är för det mesta ganska
generösa i vår bedömning.

 

Från våra höglandskommuner godkändes följande fynd (inget underkändes):

 

Brun glada, Låckarp, Linderås

Aftonfalk, Hätte

Fjällpipare från Tranås, Aneby och Eksjö

Silltrut (intermedius), Restad

Svarthakad buskskvätta, Gisshultasjön

Svarthakad buskskvätta, Noby

Busksångare, Nifsarpen

Tajgasångare, Ralången

Sibirisk gransångare, Ralången

 

Rapporter saknas på bl.a. busksångare vid Åsvallehult, Tranås.
För att få den godkänd krävs inspelning, foto eller en mycket övertygande skriftlig redogörelse.

 

/Samuel Hansson

 

 

2014-11-20

Vittrut vid Hätte 18-20 november 2014

 

Foto Samuel Hansson

Foto Samuel Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På väg hem från vårt Rrk-möte i Vaggeryd i måndags (17/11) pratade jag och Martin Widén bland annat om möjliga års-x i Jönköpings
kommun och möjliga nya arter i Tranås kommun. Stäpphök, höksångare eller någon av islommarna ansågs vara rimliga kandidater för
Tranås, menade jag. Föga anade jag att den nya arten skulle fastna på näthinnan redan nästa morgon.

 

Efter en kämpig höst med muskelinflammationer och diskbråck (i kombination) och alldeles för lite skådning vid Hätte kände jag mig åter
redo för att besöka min favoritlokal. Efter en relativt händelsefattig timme (dock innehållande en smålom) dök det plötsligt upp en trut ca 300
meter utanför udden, och jag reagerade omedelbart på det ljusa helhetsintrycket. Var inte handpennorna väldigt ljusa? Truten cirklade runt en
aning och visade inom några sekunder upp hela vingarna. Både hand- och armpennorna var ljust beiga i kontrast till den något mörkare kroppen
och täckarna, dessutom var den kraftiga näbben rosa med svart spets. Vittrut, ingen som helst tvekan! Sedan följde en liten katt-och-råtta-lek där
truten envisade sig med att hålla sig precis bakom den trädbeklädda udden, men jag fick se fågeln fint i ytterligare några minuter innan den drog
söderut på låg höjd. Andra skådare kunde kontaktas efterhand (telefonen fanns hemma) men ingen verkade ha möjlighet att ge sig ut och leta.

 

På onsdagen den 19/11 var jag på plats igen och fick en riktigt fin morgon med bl.a. en adult dvärgmås (!), storlom (ropande!), 253 sädgäss, 3 bläsgäss,
1 fjällvråk och 1 forsärla. Bara tio minuter innan jag var tvungen att ge mig av dök vittruten upp igen och nu hade jag kameran redo. Det blev en serie på
”aphåll”, men med fullt identifierbara bilder! Anders Ring letade efter truten med start i Skoboviken, men trots en insats på flera timmar blev det inget napp.
”Man vill ju inte se för mycket”, kommenterade han efteråt. Tommy Johansson och Gittan Gustafsson hittade åter fågeln 20/11 medan Anders fick nöja sig
med en misstänkt fågel i eftermiddagsdimman.

 

Länets första vittrut var en adult individ som flög förbi Hyllingen 19/4 1989. Under 90-talet gjordes sedan fyra godkända observationer, varav tre i anslutning
till Vättern och den fjärde vid Värnamo.

Ytterligare något fynd finns inlagt på Svalan men är inte godkänt av Rrk Jönköping. Fågeln vid Hätte bör förutsatt att den blir godkänd bli den sjätte i länet,
och det är fullt möjligt att den fortfarande är kvar i Sommen. Ut och leta!

 

/Samuel Hansson

 

 

2014-11-18

Svarthakad buskskvätta vid Noby, Aneby kommun.

Foto Magnus Johansson

Foto: Magnus Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarthakad buskskvätta S.t rubicola(västlig) i Noby Aneby 9-17 nov.

Jag var ute på min dagliga morgontur i hemmamarkerna och hoppades stöta upp någon dvärgbeckasin eller se en flock snösparvar, då plötsligt en fågel
flyger upp och sätter sig på en staketstolpe 50-60m bort. Jag ser direkt att det är en fågel, som jag ofta ser i Spanien så här års, en svarthakad buskskvätta.
Jag ringer Mats, som var upptagen med sina gråsiskor och strax kom istället Roland och Peter med sina kameror.

Misstankarna går tydligen så här års till den östliga rasen, maurus. Fågeln stannade drygt en vecka, så det fanns många tillfällen till studier. Mats var förstås
sugen på ringmärkning, så vi gjorde två försök att fånga den. Vid sista tillfället (Sune, Kenneth, Mats och jag) studsade den i nätet, men fastnade ej. Inget vitt
på övergumpen, stor orange bröstfläck och smal halskrage som ej går bak i nacken, tyder klart på den västliga rasen.

Magnus från Tranås fick också några bra bilder en dag utan dis. Med hjälp av dessa bilder och en ringmärkar-site på nätet, kom vi fram till att det kunde röra
sig om en hane i vinterdräkt född i år, färdigruggad i september.

Detta fynd är det sjätte i Jönköpings rapportomr. och det tredje i Aneby.( St.Jularp1989 och Kretsloppsgården 2001 är de andra två).
Kanske samma individ som gästade Gisshultasjön i september.

 

Lars Malmgren

 

 

 

2014-11-04

Sibirisk gransångare i Aneby

kombi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sibirisk gransångare        P.c.tristis och P.c.abietinus    Foto: Mats Thorin

 

Sibirisk gransångare P.c tristis ringmärkt vid Ralången.

 Den 24 okt. fångade jag två gransångare samtidigt i ett nät, jag reagerade direkt på att

skillnaden var så stor mellan dessa individer. Den ena var ganska stor och grön, medan

den andra var liten och grå. Nu när jag satt med båda två så hade jag ju fina möjligheter

att jämföra dessa fåglar, och jag förstod ganska snabbt att det handlade om två olika raser.

Den lilla gråa var alltså då en sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis som

häckar från Uralbergen i Ryssland ned till nordöstra Iran, norra Indien och Bangladesh.

Den övervintrar i de lägre delarna av Himalaya. Denna individ hade då kommit ur kurs

en hel del, kanske beroende på de ostliga vindarna som har pågått mer eller mindre hela

oktober. Jag hade dålig koll på hur ofta sådana fåglar har setts i vårat område, så därför gick

jag in och sökte på Artportalen och fick upp alla observationer från 1974-2014. Det fanns

då 12 observationer i Småland och 10 av dessa var gjorda på 2000-talet. De flesta var från

Smålandskusten, men det fanns ett fynd vid Landsjön, där det också fanns ett foto som såg

riktigt bra ut. Inget av fynden var godkända av rrk och några av fynden hade rapportören satt

ett frågetecken bakom. Så det var svårt att bilda sig en uppfattning om hur vanlig den är.

 

Båda gransångarna mättes, ringmärktes och fotograferades, varpå de sedan kunde släppas.

Den stora gröna gransångaren var då av rasen abietinus och hade en vinglängd på 63 mm,

medan tristis var 56 mm. Båda fåglarna lockade när jag hade dom i handen, och det var en

markant skillnad på locklätet. Den sibiriska hade ett ganska rakt rödstjärtlikt ”iitt”medan

den nordliga lät ”som de brukar”.

 

Jag har låtit Bo Petersson vid Bingsmarken titta på bilderna, och han håller med mig om

rasbestämningen. Bo har ju stor erfarenhet av olika raser av gransångare i handen, han

har bara i höst ringmärkt över 2000 gransångare. Han planerar just nu att skriva ihop en

artikel i vinter som behandlar rasbestämning av gransångare i handen, det låter intressant.

Fyndet har ännu inte granskats av rrk.

Mats Thorin

 

 

 

 

2014-10-15

Stort GRATTIS Douglas!

IMG_0026bb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplom för 450 arter

 Douglas Gustafsson är en före detta Anebyskådare som numera bor på Öland,

Under festliga begivenheter på Öland nu i oktober fick han ta i mot sitt 450 diplom

av Club 300. Det var prärietranan som blev nummer 450, efter att även har varit och sett

en stormsvala i Bohuslän så har han numera 451 och ligger 9:a på Sverigelistan. Douglas

är känd för att vara en som sliter i fält, och när han bodde i Aneby stod han bakom de flesta

upptäckterna av ovanliga fågelarter i Aneby. Numera är han pensionär och ses nästan dagligen vara ute och skåda på södra Öland.

Ett stort GRATTIS Douglas

Mats Thorin/Gunnar Wijk

 

2014-10-15

Tajga nr 4 i Jönköpings län nätad i Aneby! 

 

Rolandrez

Tajgasångarerez

 

Tajgasångare ringmärkt vid Ralångens fstn.

 Under hela oktober har det varit ett kraftigt inflöde av tajgasångare i Sverige.

Lördagen den 18 oktober fick även vi ta del av denna invasion, då jag fick en

tajgasångare i mina fångstnät. Fågeln ringmärktes och fotograferades och kunde

sedan släppas kl 08:30, sedan återfångades den igen kl 10:30. Detta var 2:a gången

en tajgasångare har ringmärkts vid fågelstationen, första gången var den 5 okt. 1985.

Tajgasångaren häckar närmast öster om Uralbergen, men har på senare år utvidgat

sitt häckningsområde och finns numera om än sparsamt även väster om Uralbergen.

Fåglar som ses i Sverige handlar om individer som har flyttat åt fel håll, normalt sett

övervintrar tajgasångaren i Thailand och Malaysia.

Mats Thorin

 

2014-09-09

Höstens första klubbresa är på G…

2014-09-09

Den 20 september går färden mot okända mål för alla kryssarsugna. Är du inte någon kryssnörd ? – Häng med ändå om du gillar gemenskap och höstskådning. Mer info här intill!

HÖSTPROGAMMET 2014

2014-08-13

13992472287_e713663fd5_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det klart!
Höstens program har spikats av programkommittén som försökt hitta en mix av olika aktiviteter och som borde tilltala merparten av oss som medlemmar. Någon aktivitet borde kunna passa oavsett dag och tidpunkt. Så ta nu och läs igenom programmet och boka in i din kalender.

Hela programmet hittar du här

 


SEMESTERTIDER

2014-07-07

Semester innebär ju ofta att man reser runt i Sverige eller på andra håll.

Planera också besök på kända och okända fågellokaler. Många är ju intressanta även utanför högsäsong. Så ta gärna och botanisera på andra fågelklubbars hemsidor – där finns många intressanta besöksmål beskrivna.

Och glöm inte kikaren – den kan ju vi skådare alltid försvara oavsett vad som fastnar på linsen ?!

Birding Classic 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RINGMÄRKNING – Beidaihe.blogg

2014-05-20

Vi har nu lämnat plats från framsidan för denna blogg.
Svenskarna har lämnat Kina men det förekommer en del aktiviteter även i fortsättningen så vill du följa verksamheten även i fortsättningen är det bara att klicka på märket nedan.

Beidaihe.blogg
Bloggen är  från samarbetsprojektet med den kinesiska ringmärkningscentralen (NBBC) i Peking och Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Bloggen handlar om hur vi svenskar hjälper till med att utbilda kineser till att ringmärka fåglar bl.a. köns och åldersbestämning. Bloggen innehåller fantastisk fina bilder på arter vi gärna skulle vilja se här i Sverige.

kina ringm190190

————————————————————————————————————————————–

RINGMÄRKNING I Grekland

2014-04-15

HalsbandsflugN

 

 

För fjärde året i rad kommer personal från ringmärkningscentralen att ringmärka
fåglar i Grekland. Det här året kommer man dock att pröva en ny plats,
Xerocampos på ostligaste Kreta. Fältarbetet sker i samarbete med
Naturhistoriska museet på Kreta och syftar till att öka kunskaperna om
flyttningen över Sahara. Även i år bloggar ringmärkningscentralen om fältarbetet, som planeras
pågå mellan 8 april och 12 maj. Passa på att verksamheten på:

http://nrmringmarkning.wordpress.com/

 

—————————————————————————————————————————————————–

RAPPORT FRÅN KLUBBRESA
till Öland 27 mars 2014.

Här kan du läsa hela rapporten från resan

————————————————————————————————————————————————————————————

NYA LÄNKAR

2014-03-16

Här på hemsidan har vi försökt samla information från olika håll i fågelsverige under rubriken Länkar. Ta gärna en rundtur bland länkarna här finns mycket matnyttigt för alla.

—————————————————————————————————————————————————–

NYTT FOTOGALLERI

 2014-03-14

 

HakanStif

Ny bland fotograferna är Håkan Sterner, Eksjö.
Håkan är ju välkänd hos oss och gillar kändisskap. Han har ju tex nyligen köpt Brutus Östlings beg.  300 objektiv så det blir kanonbilder framöver. Bilden ovan är ett bra exempel på Håkans förmåga– kanon – eller Canon.

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TRANDANSEN I HORNBORGASJÖN

2014-03-01

är nu i full gång. Dags att ta en tur? Välj rätt dag -du hittar dagsantalen här….

————————————————————————————————————————————————————————————-

ÅRSMÖTET 2014

är nu avklarat. Det blev väl inga större nyheter i verksamheten.
Mötet avslutades med ett mycket intressant och proffsit bildspel från Peru. Det var Monica och Roland Engstrandfrån Jönköping som rapporterade från sin månadslånga rundresa i landet.

Läs mer här……

—————————————————————————————————————————————————–

RAPPORT FRÅN KLUBBRESA 5 JAN. 2014.

Här kan du läsa hela rapporten från resan den 5 jan.

———————————————————————————————————————————-

 

NY HEMSIDA

2014-03-1